191,9 mln zł starty netto Grupy PKP Cargo w I półroczu 2020 r.

191,9 mln zł starty netto Grupy PKP Cargo w I półroczu 2020 r.

Grupa PKP Cargo w pierwszym półroczu 2020 roku wygenerowała 1,96 mld zł przychodów wobec 2,45 mld zł przychodów w analogicznym okresie 2019 roku. EBITDA w tym okresie wyniosła 206,8 mln zł, a EBIT uplasował się na poziomie -181,9 mln zł. Wskaźniki te są niższe aniżeli w pierwszym półroczu 2019 roku, kiedy EBITDA wyniosła 450 mln zł oraz EBIT osiągnął wysokość 102 mln zł. Szacunkowy wynik netto wyniósł -191,9 mln zł wobec 47,9 mln zł zysku w analogicznym okresie 2019 roku.

Na sytuację rynku kolejowych przewozów towarów w pierwszym półroczu br. niezmiennie wysoki wpływ miała epidemia COVID-19. Dane napływające z kluczowych segmentów gospodarki wskazują m.in. na brak zauważalnego wzrostu zużycia energii i związany z tym utrzymujący się słaby popyt na surowce energetyczne, ograniczenie produkcji sektora hutniczego, niższe zapotrzebowanie na chemikalia i paliwa ciekłe oraz mocny spadek wolumenu przeładunków kontenerów w portach morskich.

Warto jednak zauważyć, że już w czerwcu 2020 roku wolumen rynku kolejowego zwiększył się wobec poprzedniego miesiąca zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej. Wynikało to m.in. ze stopniowego znoszenia obostrzeń aktywności ekonomicznej po okresie „lockdownu”, co miało  odzwierciedlenie zwłaszcza we wzroście produkcji przemysłowej (+13,9 proc. m/m).

Wzrost przewozów w ujęciu miesiąc do miesiąca realizowanych w czerwcu odnotowała także Grupa PKP Cargo. Według masy towarowej przewozy Grupy zwiększyły się m/m o 5,4 proc., a względem pracy przewozowej wzrosły o 5,8 proc. m/m. Dane te pozwalają z ostrożnym optymizmem patrzeć na kolejne kwartały działalności Grupy PKP Cargo w 2020 roku.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP Cargo za I półrocze 2020 roku zaplanowana jest na 20 sierpnia 2020 r.