14 tys. pracowników PLK przejdzie dodatkowe szkolenia

14 tys. pracowników PLK przejdzie dodatkowe szkolenia

Około 14 tys. pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego będzie doskonaliło kwalifikacje. Od lipca bieżącego roku do marca 2023 roku dyżurni ruchu, nastawniczowie i zwrotniczy przejdą dodatkowe warsztaty z zakresu przygotowania drogi przebiegu dla pociągów. To kolejne działanie zarządcy infrastruktury na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Oprócz obowiązkowych szkoleń i pouczeń w zakresie bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą dodatkowe cykliczne szkolenia, warsztaty i ćwiczenia. Dzięki temu kolejarze, pracujący na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego utrwalają wiedzę i ćwiczą zasady działania w trudnych sytuacjach.

Około 14 tysięcy pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za ruch tysięcy pociągów będzie doskonaliło wiedzę i kwalifikacje w zakresie właściwego i bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Dodatkowe działania zaplanowano dla dyżurnych ruchu, nastawniczych oraz zwrotniczych. Warsztaty obejmą pracowników z całej Polski. W lipcu szkolenie rozpoczęło 170 pracowników. Celem prowadzonych warsztatów jest pogłębienie odpowiedzialności w prowadzeniu ruchu pociągów, a także doskonalenie współpracy pomiędzy pracownikami, odpowiedzialnymi za prowadzenie bezpiecznego ruchu pociągów. Podczas szkoleń doskonalą oni pomiędzy sobą komunikację w przygotowaniu drogi przebiegu – tj. ustawienia toru i urządzeń w sposób zapewniający bezpieczny przejazd pociągu, przed podaniem sygnału zezwalającego na jazdę.

– Priorytetem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest bezpieczeństwo podróży i przewozu towarów. Konsekwentne utrzymywanie i podnoszenie poziomu przygotowania zawodowego pracowników przekłada się na odpowiedzialne i właściwe decyzje osób, które przygotowują przejazdy tysięcy pociągów, zarówno pasażerskich jak i towarowych. Od ich zaangażowania i profesjonalizmu zależy bezpieczeństwo – mówi Mirosław Skubiszyński, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Poza dodatkowymi warsztatami, PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą regularne i cykliczne szkolenia. Od początku 2022 r. 182 dyżurnych ruchu w ramach przygotowania i doskonalenia zawodowego ćwiczyło na symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności. Do końca roku szkolenia odbędzie jeszcze około 300 dyżurnych ruchu. Zajęcia na symulatorze pozwalają przećwiczyć właściwe postępowanie w różnych sytuacjach, które mogą wydarzyć się w codziennej pracy.