Związkowcy odpowiadają na zaproszenie zarządu PKP Cargo ws. zawieszenia ZUZP

Związkowcy odpowiadają na zaproszenie zarządu PKP Cargo ws. zawieszenia ZUZP

Związki Zawodowe od dawna deklarowały włączenie się w dobrej wierze w procesy naprawcze spółki PKP Cargo – napisali w liście do Marcina Wojewódki, p.o. prezesa PKP Cargo przedstawiciele organizacji związkowych działających w spółce.

Przedstawiciele dziesięciu organizacji związkowych reprezentujących pracowników PKP Cargo poinformowali, że ich stanowisko było wyrażane także w czasie spotkań z obecnie pełniącymi obowiązki Członkami Zarządu PKP Cargo, jednak pomimo wniosków strony związkowej nie było protokołowane.

Deklaracja włączenia się w działania, w tym także w obszarze dokumentów z zakresu prawa pracy obowiązujących w Spółce, nie jest deklaracją teoretyczną, bo była już stosowana w przeszłości wspólnie z Zarządami, które prowadziły rzeczywisty, a nie pozorowany, dialog społeczny i szanowały Pracowników oraz reprezentujących ich przedstawicieli – podkreślili związkowcy.

Zaznaczyli, że deklaracja woli dialogu i decyzji ratujących spółkę jest nadal aktualna, pomimo że Zarząd dotychczas podejmował decyzje bez wykorzystania dialogu społecznego w zakresie modyfikacji i zmiany obowiązujących dokumentów.

Zdaniem związkowców, w zakresie Paktu Gwarancji Pracowniczych Zarząd nie zastosował zapisów wynikających z §11 ust. 4 i bezprawnie go wypowiedział.

Zarząd, zamiast zgodnie z prawem podjąć negocjacje w zakresie modyfikacji i zawieszenia niektórych zapisów ZUZP i Porozumienia Partnerów Społecznych z powodu trudnej sytuacji finansowej Spółki, wypowiedział je ze skutkiem 24-miesięcznym. Takie działanie Zarządu w kontekście bieżących problemów płynnościowych jest działaniem na szkodę Spółki i jej pracowników – uważają związkowcy.

W ocenie Strony Społecznej, zaproszenie na spotkanie stron ZUZP w sprawie zawieszenia postanowień ZUZP bez podania zakresu tych zmian jest kolejnym działaniem w złej wierze, bo Zarząd doskonale wie, że tego typu decyzje muszą być decyzjami organów statutowych Związków Zawodowych, które nie mogą być rozpatrywane in blanco.

Propozycję spotkania traktujemy jako działania Zarządu zmierzające do stworzenia pretekstu do dalszych bezprawnych działań ograniczających prawa pracownicze i uprawnienia Związków Zawodowych – oceniają związkowcy.

Pomimo tego Związki Zawodowe deklarują w dobrej wierze dialog w zakresie zawieszenia i modyfikacji Paktu Gwarancji Pracowniczych, ZUZP i Porozumienia Partnerów Społecznych, a znakiem otwartości i negocjacji w dobrej wierze Zarządu Spółki będzie wycofanie wypowiedzeń tych aktów prawa pracy.

Przypomnijmy, że 14 czerwca Zarząd PKP Cargo wystosował pisemne zaproszenie do Organizacji Związkowych w sprawie podjęcia rozmów dotyczących zawieszenia postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo Spółka Akcyjna (ZUZP). Wcześniej, we wtorek 11 czerwca 2024 r. Zarząd PKP Cargo podjął uchwałę w sprawie jednostronnego wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i „Porozumienia Walentynkowego”.