Związkowcy oczekują pilnego zwołania Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa ws. PKP Cargo

Związkowcy oczekują pilnego zwołania Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa ws. PKP Cargo

Przedstawiciele dwóch central związkowych skierowali do Piotra Malepszaka, wiceministra infrastruktury, pismo w sprawie pilnego zwołania Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa w celu omówienia sytuacji w PKP Cargo.

W ocenie przedstawicieli Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, obecna sytuacja ekonomiczna Spółki, a także działania pełniących obowiązki Członków Zarządu PKP Cargo S.A. wymierzone wyłącznie w pracowników i partnerów społecznych przy jednoczesnej całkowitej bierności w sprawie naprawy systemu funkcjonowania Spółki, jej struktury organizacyjnej i kadrowej, grożą wybuchem protestu społecznego pracowników, za który odpowiedzialność poniesie Minister Infrastruktury, który z tytułu nadzoru dopuszcza do prowokacyjnych działań Zarządu.

Z powyższych względów, dla uniknięcia wybuchu konfliktu, wnosimy o niezwłoczne zwołanie posiedzenia Zespołu – podkreślają związkowcy.

Przypomnijmy, że obecnie tymczasowy zarząd spółki podejmuje działania mające na celu zapewnienie stabilności finansowej i dalszego rozwoju przewoźnika, prowadząc dialog ze stroną społeczną w zakresie ograniczenia kosztów i poprawy efektywności procesów. W pierwszej połowie maja 2024 roku rozwiązano lub wypowiedziano umowy sponsoringowe oraz poczyniono oszczędności w zakresie usług zewnętrznej pomocy prawnej.

W ramach działań naprawczych Zarząd 15 maja 2024 roku wypowiedział Umowę dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych („Pakt Gwarancji Pracowniczych”), zawartą 2 września 2013 r. w Warszawie pomiędzy Spółką, PKP S.A. i Organizacjami Związkowymi. Umowa ulegnie rozwiązaniu 17 sierpnia 2024 r.

27 maja 2024 roku Zarząd PKP Cargo podjął uchwałę o wdrożeniu od 1 czerwca 2024 roku tzw. nieświadczenia pracy. Celem jest realizacja programu naprawczego, który ma uratować i odbudować pozycję Spółki. Rozwiązanie to, stosowane już wcześniej w PKP Cargo w latach 2008-2015.

Stanowiska ws. wdrożenia tzw. nieświadczenia pracy w PKP Cargo przedstawiły między innymi Federacja ZZK, Związek Zawodowy Maszynistów oraz cztery inne organizacje związkowe.

Dodajmy, że przedstawiciele organizacji związkowych reprezentujących pracowników PKP Cargo zwrócili się do Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, o podjęcie działań przywracających zdrową konkurencję międzygałęziową w transporcie.Podczas spotkania z dziennikarzami na stacji Warszawa Zachodnia, Dariusz Klimczak, minister infrastruktury przyznał, że postawił zadanie przed nowymi władzami spółki, aby zrobili wszystko, aby PKP Cargo dalej funkcjonowało.

Solidaryzując się z pracownikami także, zarząd PKP Cargo zwrócił się pod koniec maja do Rady Nadzorczej z prośba o wyznaczenie osoby z zarządu spółki, która będzie delegowana na nieświadczenie pracy. Niestety Rada Nadzorca nie wyraziła zgody na propozycję Zarządu.

We wtorek, 11 czerwca 2024 r. zarząd PKP Cargo podjął uchwałę w sprawie jednostronnego wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i „Porozumienia Walentynkowego”. Kolejnego dnia spółka poinformowana, że wprowadza zmiany w zasadach nieświadczenia pracy przez pracowników przewoźnika.