ZRK-DOM chce kupić maszyny do profilowania tłucznia wraz z transporterami materiałów sypkich

ZRK-DOM chce kupić maszyny do profilowania tłucznia wraz z transporterami materiałów sypkich

Zakład Robót Komunalnych – DOM w Poznaniu ogłosił przetarg na dostawę trzech fabrycznie nowych wysokowydajnych maszyn do profilowania tłucznia oraz dwóch transporterów materiałów sypkich.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania. Zadanie nr 1 obejmuje zakup i dostawę maszyn do profilowania tłucznia a zadanie nr 2 dotyczy zakupu i dostawy transporterów materiałów sypkich.

Zgodnie z wymogami zamawiającego, profilarka powinna być przystosowana do jazdy w obu kierunkach, z napędem własnym i w składzie pociągu do 100 km/h, posiadać możliwość sterowania hamulcem zespolonym, być wyposażona w urządzenia SHP, CA oraz Radio-Stop oraz tachometr wraz z rejestratorem parametrów jazdy.

ZRK-DOM chce aby profilarka była pojazdem kolejowym o min 4-osiowym o min mocy silnika 400 kW (fakultatywnie – moc min 560kW) o wydajności zamiatarki z 6 cm nadmiaru na minus 2 cm poniżej powierzchni podkładów betonowych przy wydajności 1200 m/h.

Przy wyborze oferty dotyczącej zadanie nr 1, spółka weźmie pod uwagę aż 10 kryteriów z czego całkowita cena za realizację to 55% a pojemność zasobnika profilarki to 35%.

O wyborze oferty na dwa transportery materiałów sypkich zdecydują trzy kryteria: cena 55%, pojemność transportera podsypki – 35% oraz kabina operatorska – 10%

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Na oferty ZRK-DOM czeka do 3 września 2021 r. do godz. 10:00.

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu jest spółką należącą do grupy kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarządca infrastruktury poinformował, że podwyższył kapitał zakładowy czterem spółkom zależnym w wysokości 850 mln zł z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych maszyn i sprzętu do prac utrzymaniowych i inwestycyjnych na sieci kolejowej.