ZOPI – nowa inicjatywa projektantów i inżynierów

ZOPI – nowa inicjatywa projektantów i inżynierów

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów ZOPI – nowa inicjatywa firm z branży infrastrukturalnej chroniąca interesy podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami inżynierów i projektantów.

Związek jest organizacją zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze świadczenia usług projektowych, inżynieryjnych i doradczych, związanych w szczególności z branżą kolejową, drogową, energetyczną i środowiskową. ZOPI stanowi platformę do dyskusji na temat problemów branży z kluczowymi uczestnikami procesu inwestycyjnego – zamawiającymi publicznymi i generalnymi wykonawcami, jak również organami władzy publicznej i samorządu.

Zapraszamy inżynierów i projektantów z branży drogowej, kolejowej, energetycznej, środowiskowej do aktywnego działania w ramach Związku.

– Aspirujemy, aby ZOPI prowadził aktywne działania na rzecz poprawy otoczenia biznesowego prowadzenia działalności firm inżynieryjnych, projektowych i doradczych związanych z infrastrukturą. Do tej pory, branża tak ważna dla prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji była marginalizowana. Jesteśmy otwarci na współpracę z inwestorami i generalnymi wykonawcami, aby wspólnie realizować procesy inwestycyjne w sposób bardziej sprawny, efektywny i satysfakcjonujący dla każdej ze stron – Anna Oleksiewicz, Prezes Zarządu Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów.

Zapraszamy do obserwowania profilu ZOPI na LinkedIN oraz www.zopi.org