ZNTKiM Gdańsk wykona naprawy P4 lokomotyw EU/EP07 PKP Intercity

ZNTKiM Gdańsk wykona naprawy P4 lokomotyw EU/EP07 PKP Intercity

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 50 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07. Zamówienie będzie zrealizowane tylko w połowie.

Przewoźnik poinformował, że w zakresie części 1 zamówienia dotyczącej wykonania naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 25 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07, za ofertę najkorzystniejszą w świetle uznał ofertę Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego i Miejskiego z Gdańska. Jednocześnie PKP Intercity unieważniło postępowanie w zakresie części 2 zamówienia dotyczącej tych samym prac.

Jak czytamy w uzasadnieniu, ofercie ZNTKiM Gdańsk przyznano maksymalną liczbę punktów w ustalonych kryteriach oceny ofert i uznano ją za ofertę najkorzystniejszą w zakresie części 1 zamówienia.

W części 1 zamówienia przewoźnik zdecydował się zwiększyć finansowanie o kwotę 12 117 855,87 zł brutto, natomiast unieważnienie w zakresie części 2 tłumaczy znaczącym przekroczeniem zaplanowanego budżetu.

Porównanie wartości oferty z kwotą, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części 2 zamówienia wykazało, że oferta konsorcjum Compremum oraz Transtrain jest wyższa o 64,54%, tj. o kwotę 17 108 662,35 zł brutto od kwoty którą spółka, zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie części 2 zamówienia – napisano w komunikacie.

Zamawiający wymagał udzielenia przez rękojmi i gwarancji na bezawaryjną/prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie przez okres nie krótszy niż 24 miesiące – dla całej lokomotywy, a także:

  • 36 miesięcy na malaturę – malowanie farbami chemoutwardzalnymi bez uprzedniego całkowitego usunięcia starej powłoki (metodą śrutowania lub piaskowania),
  • 36 miesięcy na maszyny elektryczne po przezwojeniach wirnika,
  • 60 miesięcy – na nowo zabudowane łożyska osiowe;
  • 48 miesięcy – na nowo zabudowane koła bose zestawów kołowych;
  • 48 miesięcy – na nowo zabudowane koła zębate zestawu kołowego (w przypadku pozostawienia piasty koła, gwarancja dotyczy wieńca zębatego);
  • 60 miesięcy – na nowo zabudowane osie zestawów kołowych, w tym za wady ukryte powstałe podczas procesu wtłaczania kół na oś zestawu.

Termin wykonania naprawy rewizyjnej jednej lokomotywy wyniesie 50 dni kalendarzowych.

Przypomnijmy, że w dwa tygodnie temu PKP Intercity rozstrzygnęło postępowanie na wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania podzespołów do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07. Jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez ZNTKiM Gdańsk.