Znamy wyniki przewozów intermodalnych w I kw. 2022 r.

Znamy wyniki przewozów intermodalnych w I kw. 2022 r.

Blisko 6,6 mln ton osiągnęła masa w kolejowych przewozach intermodalnych w I kwartale 2022 r. Wykonano przy tym pracę przewozową prawie 2,1 mld tonokilometrów. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły wszystkie wyniki transportu intermodalnego.

Od stycznia do marca 2022 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali prawie 6,6 mln ton ładunków w transporcie intermodalnym. Zestawiając te wyniki z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku, nastąpił wzrost o ponad 0,3 mln ton (zmiana o 5,4%). Praca przewozowa w analizowanym okresie wyniosła niemal 2,1 mld tono-km i wzrosła o ponad 0,2 mld tono-km (zmiana o 10,8%). W I kwartale 2022 r. przewoźnicy przetransportowali ponad 466 tys. sztuk jednostek, co stanowiło blisko 751 tysięcy TEU. W porównaniu z I kwartałem 2021 r. liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 11,3% (wg TEU o 9,2%). Udział przewozów intermodalnych w rynku towarowych koleją osiągnął poziom 10,6 % (wg masy) i 14,4 % (wg wykonanej pracy).

– Segment przewozów intermodalnych z roku na rok notuje wzrosty. W latach 2020-2021 pomimo obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa przewozy intermodalne również się rozwijały. Obecnie w obliczu wojny za wschodnią granicą można zadać pytanie jak wpłynie to na przewozy intermodalne. W I kwartale tego roku przewozy intermodalne zanotowały wzrost wszystkich parametrów w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. Ruch intermodalny to nie tylko Nowy Jedwabny Szlak, dlatego ważne jest również zapewnienie właściwego dostępu do portów morskich, które w dużej mierze decydują o potencjale przewozów z wykorzystaniem kontenerów. Rynek przewozów intermodalnych w dalszym ciągu ma potencjał, ale trzeba położyć nacisk na rozwój procesów logistycznych i ich szybkość  – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W I kwartale 2022 r. kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 20 licencjonowanych przewoźników.

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy

  • PKP Cargo – 29,69%
  • DB Cargo – 14,92%
  • PCC Intermodal – 12,21%
  • Ecco Rail – 7,13%
  • Captrain Polska – 6,23%

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej

  • PKP Cargo – 35,51%
  • DB Cargo – 14,82%
  • PCC Intermodal – 13,77%
  • Ecco Rail – 7,77%
  • Captrain Polska – 6,17%