Zmiany w zarządzie Multiconsult Polska

Zmiany w zarządzie Multiconsult Polska

Rada Nadzorcza Multiconsult Polska, powołała w skład zarządu spółki dwóch nowych członków – Renatę Mordak jako członka zarządu, Dyrektora Operacyjnego oraz Dyrektora Pionu Transportu  i Arkadiusza Merchel jako członka zarządu, Dyrektora Technicznego

Renata Mordak w Multiconsult Polska pracuje od 2016 r, kierując pracami Pionu Transportu, odpowiedzialnego m.in. za doradztwo i projektowanie kolejowe oraz nadzory w obszarze transportu.

Posiada bogate doświadczenie w realizacji usług w zakresie opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej, świadczenia nadzoru dla inwestycji infrastrukturalnych oraz analizach ekonomiczno-finansowych.

– Chciałabym bardzo podziękować za to zaufanie, które zostało mi powierzone. Mam nadzieję że to wyzwanie, które przed nami stoi, czyli żebyśmy jeszcze bardziej powiększali naszą firmę, żeby rosła w siłę i robiła coraz bardziej skomplikowane projekty to będzie gigantyczna przygoda. Mam świadomość tego że przed nami mnóstwo pracy, mnóstwo wyzwań ale wydaje się że jesteśmy jako firma na te wyzwania gotowi – powiedziała Renata Mordak.

Arkadiusz Merchel związany jest z Multiconsult Polska od 1 lutego 2015 r. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji skomplikowanych projektów infrastrukturalnych, zdobyte w polskich i zagranicznych firmach projektowych i wykonawczych. Ekspert w zakresie projektowania w systemie D&B oraz w dziedzinie BIM dla projektów drogowych i mostowych. Jako członek zarządu będzie także dalej kierował Pionem Projektowania, realizującym prace projektowe w zakresie infrastruktury drogowej w Polsce i Norwegii.

– Dziękuję za zaufanie i powierzone obowiązki. Ze swojej strony chciałem powiedzieć, że nadal będziemy starać się rozwijać firmę tak, żeby było to z sukcesem dla nas wszystkich, ale także dla załogi, żeby wszystkim się tutaj dobrze pracowało – dodał Arkadiusz Merchel.