Zmiany w rozliczeniach opłat za dostęp do infrastruktury

Zmiany w rozliczeniach opłat za dostęp do infrastruktury

PKP S. A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. zaproponowały przewoźnikom korektę rozliczeń w czasie epidemii koronawirusa. Zmiana sposobu naliczania opłat ma je urealnić i dostosować do obecnej sytuacji. Mniejszy ruch pasażerski ma istotny wpływ na przychody przewoźników, powoduje również zmniejszenie liczby kursujących pociągów.

Ograniczenia wynikające z epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 mają wpływ na segment przewozów pasażerskich. Zarówno PKP S.A., jak i PKP PLK S.A. przygotowały propozycje dla przewoźników kolejowych korzystających z infrastruktury. Większość rozliczeń między przewoźnikami pasażerskimi a operatorami infrastruktury kolejowej i usługowej opiera się na wcześniej zakontraktowanej wielkości ruchu wynikającej z rozkładu jazdy.

Epidemia wpływa na liczbę uruchamianych pociągów i ruch pasażerski na stacjach obsługiwanych przez PKP. Dlatego operator zawiesza pobierania opłat za dostęp do infrastruktury usługowej między 15 marca a 30 kwietnia 2020 r. Po tym okresie wyliczy koszty dostępu do stacji pasażerskich biorąc pod uwagę faktycznie zrealizowane zatrzymania na stacjach pasażerskich. Okres ten może zostać wydłużony na podstawie decyzji Zarządu PKP przekazanej w formie jednostronnego oświadczenia.

Przewidziane są również dodatkowe upusty w zakresie wysokości opłat w okresie zawieszenia. Zostaną one rozliczone na podstawie odrębnego dokumentu.

Od 13 marca PKP Polskie Linie Kolejowe zawiesiły obciążanie przewoźników opłatami rezerwacyjnymi z tytułu rezygnacji z całej lub części trasy. Ponadto od 14 marca przewoźnicy kolejowi nie są obciążani opłatami za uruchomienie pociągu z innym pojazdem trakcyjnym czy zwiększoną masą brutto niż wynika to z rozkładu jazdy. Zasady te obowiązywać będą do odwołania.