Zmiany w organizacji czasu pracy pracowników Trakcji

Zmiany w organizacji czasu pracy pracowników Trakcji

Zgodnie z najnowszym komunikatem giełdowym, zarząd Trakcji PRKiI porozumiał się ze związkami zawodowymi w zakresie zmiany organizacji czasu pracy pracowników. Zgodnie z ustaleniami począwszy od dnia 6 kwietnia 2020 r. obniżeniu o 10 % ulegnie wymiar czasu pracy, a w konsekwencji proporcjonalnie wynagrodzenie pracowników wynagradzanych według stawki miesięcznej.

– Wskazana obniżka wymiaru czasu pracy dotyczy głównie pracowników umysłowych, co pozwoli jednocześnie zachować potencjał realizacyjny na kontraktach. Porozumienie obowiązuje czasowo do 30 czerwca 2020 roku. Dziesięcioprocentowa obniżka wynagrodzeń obejmie również członków zarządu, rady nadzorczej, a także osób współpracujących na podstawie samozatrudnienia oraz zleceniobiorców – czytamy w komunikacie giełdowym spółki.

Dodatkowo postanowiono, między innymi o czasowym zawieszeniu wypłaty premii i nagród, dodatków oraz odpraw emerytalno-rentowych, ograniczeniu godzin nadliczbowych oraz wprowadzono ograniczenia związane z korzystaniem z samochodów służbowych. Ponadto obniżony o 25 % zostanie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Spółka szacuje, że podjęte działania pozwolą na oszczędności rzędu 1,8 mln zł miesięcznie.

– Zarząd spółki będzie w dalszym ciągu  na bieżąco analizował sytuację związaną z wpływem epidemii na jej działalność gospodarczą, osiągane wyniki i perspektywy, i podejmował decyzje adekwatne do rozwoju bieżącej sytuacji – czytamy dalej w komunikacie.