Zmiany w kursowaniu pociągów WKD od 15 lipca

Zmiany w kursowaniu pociągów WKD od 15 lipca

Od poniedziałku, 15 lipca 2024 rozpocznie się trzecia i zarazem ostatnia faza robót w ramach inwestycji obejmującej przebudowę peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie przystanku osobowego w Regułach. W związku z tym zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu pociągów na linii WKD, która będzie obowiązywać przez cztery tygodnie – do połowy sierpnia.

Prace zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przeniosą się na tor i peron standardowo przeznaczone do obsługi ruchu w kierunku Grodziska Mazowieckiego. W dalszym ciągu, w związku z kontynuacją prac obejmujących przebudowę stacji Warszawa Zachodnia, wyłączony będzie tor nr 2 (tor prawy w kierunku centrum Warszawy) na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Reduta Ordona (całodobowo).

W ostatniej fazie robót prowadzonych na przystanku osobowym w Regułach, obejmujących przebudowę układu odwodnienia torowiska wraz z przebudową usytuowanego pod peronami przepustu, które wymuszają wprowadzenie czasowych ograniczeń w ruchu pociągów na poszczególnych torach, wyłączony zostanie tor nr 1 (prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego) na odcinku od Komorowa do Michałowic. Z uwagi na ograniczenia techniczne i lokalizacyjne w tej fazie prac nie jest możliwe zabudowanie peronu tymczasowego z usytuowaniem przy torze nr 1. W związku z tym czym część pociągów obsługujących odcinek linii kolejowej od strony Warszawy będzie rozpoczynać lub kończyć bieg na przystanku osobowym w Michałowicach. Pomiędzy stacją Komorów i przystankiem Warszawa Reduta Ordona ruch pociągów będzie się odbywać w obydwu kierunkach wyłącznie po sąsiednim torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy), natomiast po torze nr 1 pojadą pociągi w skróconej relacji Michałowice – Warszawa Śródmieście WKD. Pociągi w obydwu relacjach: dłuższej z/do Grodziska Mazowieckiego oraz krótszej z/do Michałowic po dojeździe do przystanku Warszawa Reduta Ordona zostaną skierowane na tor nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego), po którym aż do stacji Warszawa Śródmieście WKD ruch będzie prowadzony w obydwu kierunkach.

Na relacji Komorów – Reguły – Michałowice zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa, która podobnie jak w fazie pierwszej pojedzie trasą przez Pęcice. Autobusy zatrzymają się na dodatkowym przystanku zlokalizowanym na wschodnich obrzeżach Pruszkowa u zbiegu ulic Ireny, Armii Krajowej i Pęcickiej. Część pociągów z kierunku południowo-zachodniego kończących bieg na stacji Komorów zostanie skomunikowana z połączeniami zastępczej komunikacji autobusowej udającej się przez osiedle Staszica do stacji PKP w Pruszkowie, a następnie do osiedli Tworki i Malichy. Podróżni z południowej i wschodniej części miasta Pruszkowa ponownie będą mogli skorzystać ze środków transportu WTP organizowanego przez ZTM, tj. z linii SKM S1 oraz autobusów 717 (na części trasy) i 817 (na całej trasie), w których podobnie jak w fazie czerwcowej honorowane będą wszystkie rodzaje biletów WKD. Zasadnicze prace w Regułach powinny zakończyć się do połowy sierpnia br. W początkowym okresie fazy trzeciej obsługa podróżnych w obrębie przystanku Reguły może odbywać się jeszcze z wykorzystaniem peronu tymczasowego przy torze prawym w kierunku Warszawy.

Wszystkie prace wykończeniowe w obrębie nowych peronów w Regułach powinny ulec zakończeniu do przełomu września i października br. Pasażerowie zyskają nowoczesną infrastrukturę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, według standardów wdrożonych podczas zrealizowanej rozbudowy o drugi tor linii kolejowej WKD pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim. Nowe perony będą wyższe, dłuższe i szersze, z bezpiecznymi i wygodnymi dojściami, zostaną wyposażone w nowe wiaty, ławki, gabloty informacyjne oraz lampy oświetleniowe.

Organizacja ruchu na linii WKD

W dniach 15.07.2024 – 14.08.2024 realizowana będzie kolejna faza robót wymagających wyłączenia jednego z torów w ramach przebudowy peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie przystanku osobowego Reguły. Całodobowo wyłączony zostanie z ruchu pociągów tor nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Maz.) na odcinku Michałowice – Komorów. Ponadto kontynuowane będzie w związku z pracami w rejonie stacji Warszawa Zachodnia całodobowe wyłączenie z ruchu toru nr 2 linii WKD (tor prawy w kierunku centrum Warszawy) na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Reduta Ordona.

 1. Na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Reduta Ordona ruch pociągów prowadzony będzie w obydwu kierunkach tylko po jednym torze – wyłącznie po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego). Pociągi będą kursować z częstotliwością co 40 minut w danym kierunku ruchu.
 2. Na odcinku Warszawa Reduta Ordona – Michałowice pociągi będą kursować z częstotliwością co 40 minut (w danym kierunku ruchu). W obrębie przystanku Warszawa Reduta Ordona dla kierunku południowo-zachodniego następuje rozdzielenie relacji pociągów: z kontynuacją po torze nr 2 do Grodziska Mazowieckiego i Milanówka oraz po torze nr 1 do Michałowic. Na odcinku Warszawa Reduta Ordona – Michałowice ruch pociągów będzie prowadzony dwukierunkowo po każdym z torów. Częstotliwość kursowania po danym torze wyniesie co 80 minut, natomiast łączna częstotliwość kursowania po obydwu torach wyniesie co 40 minut.
 3. Na odcinku Michałowice – Komorów ruch pociągów prowadzony będzie w obydwu kierunkach tylko po jednym torze – wyłącznie po torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Pociągi będą kursować co 80 minut w danym kierunku ruchu.
 4. Pociągi z kierunku zachodniego, tj. w relacjach z/do Grodziska Mazowieckiego i Milanówka dojadą do stacji Komorów z częstotliwością co ok. 20 minut, dostosowaną do pociągów realizujących przejazd po torze nr 1 z/do Warszawy. Na stacji Komorów zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej. Pojazdy ZKA będą zatrzymywać się na istniejących przystankach autobusowych zarządzanych przez Gminę Michałowice i Miasto Pruszków. Ponadto w ramach tymczasowej organizacji ruchu w Michałowicach zostanie zorganizowany przystanek autobusowy, stanowiący drugi punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej.
 5. Rozkład jazdy pociągów i zastępczej komunikacji autobusowej obowiązuje od dnia 15.07.2024 we wszystkie dni tygodnia bez podziału na dni powszednie oraz soboty, niedziele, święta.
 6. Honorowanie biletów WKD obowiązywać będzie w:
  a) wybranych środkach Warszawskiego Transportu Publicznego (bilety jednorazowe i okresowe WKD):
  – autobusy:
  linia 717 (na odcinku Norwida – Dworzec Zachodni)
  linia 817 (na całej trasie Os.Staszica/Pętla – Dworzec Zachodni)
  linia 220 (na odcinku WKD Opacz – Ursus-Ratusz)
  – pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej:
  linia S1 (na odcinku Pruszków – Warszawa Śródmieście)
  b) pociągach spółki „Koleje Mazowieckie – KM” na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście (tylko bilety okresowe WKD)
 7. Podróżni korzystający ze środków transportu uruchamianych przez ZTM (WTP) i KM zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. Przypominamy, że w związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego pasażerowie rozpoczynający podróż uruchomionymi środkami transportowymi ZTM/WTP (autobusy, kolej miejska SKM) zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.
 8. W przypadku ujawnienia w pociągu KM/środkach transportu WTP podróżnego bez ważnego biletu WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM/środkami transportu WTP, dokonywana będzie na zasadach obowiązujących odpowiednio w KM/ZTM.
 9. W pojazdach ZKA nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz przewozu roweru.