Zmiana rozkładu jazdy pociągów Kolei Małopolskich od 7 listopada 2021 r.

Zmiana rozkładu jazdy pociągów Kolei Małopolskich od 7 listopada 2021 r.

Od 7 listopada 2021 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów oraz uruchomiony zostanie nowy przystanek Kraków Złocień. Od połowy listopada przywrócony zostanie ruch pociągów na trasie SKA1 a także wrócą pociągi do i z Jasła w pełnej relacji bez komunikacji zastępczej.

PRZYWRÓCENIE POCIĄGÓW NA TRASIE SKA1 DO WIELICZKI OD 16 XI

Do 15 listopada 2021 r. trwać będzie przerwa w ruchu pociągów na trasie SKA1 na odcinku Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia, wprowadzona dla wykonania prac przy przebudowie stacji Kraków Bieżanów.

Ze względu na skalę utrudnień, a także czas ich trwania w okresie przerwy w ruchu za wszystkie pociągi na ww. odcinku utrzymana będzie zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA) według specjalnego rozkładu jazdy:

  • w dalszym ciągu będą funkcjonować dwa rodzaje kursów ZKA – obsługujące wszystkie stacje i przystanku pośrednie dotychczas obsługiwane przez pociąg (z wyjątkiem przystanku Wieliczka Bogucice) oraz „szybkie” kursy bezpośrednie z Wieliczki do Krakowa Głównego,
  • kursy obsługujące wszystkie stacje i przystanki będą kursować przez cały dzień z częstotliwością co 30 minut,
  • kursy „szybkie” będą kursować w szczytach przewozowych (6:00 – 9:00, 15:00 – 19:00) z częstotliwością co 10 minut, natomiast w pozostałej części dnia co 30 minut.

Od 16 listopada przywrócone zostanie kursowanie pociągów do Wieliczki, w formie dotychczasowej, czyli w dalszym ciągu z uwagi na ograniczenie przepustowości pociągi będą kursować co godzinę z przerwą w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.

Na przystanku Kraków Prokocim pociągi SKA1 będą zatrzymywać się przy peronie I, natomiast pociągi SKA3 przy peronie II, niezależnie od kierunku jazdy.

ZMIANY PERONÓW NA PRZYSTANKACH KRAKÓW ŁOBZÓW, KRAKÓW BRONOWICE OD 22 DO 27 XI ORAZ OD 29 XI DO 4 XII

W dniach 22-27 listopada oraz od 29 listopada do 4 grudnia w godzinach 8:00-16:00 nastąpią zmiany w obsłudze peronów na przystankach osobowych Kraków Łobzów oraz Kraków Bronowice.

DALSZE UTRUDNIENIA NA TRASIE SKA2 KRAKÓW – MIECHÓW – SĘDZISZÓW

Do 30 listopada 2021 r. prowadzone będą również prace przy przebudowie sieci trakcyjnej na odcinku Słomniki – Miechów, które skutkują koniecznością zamknięcia jednego z torów na tym odcinku oraz wprowadzeniem ograniczeń prędkości, co przełoży się na zdecydowanie mniejszą przepustowość i brak możliwości przejazdu wszystkich dotychczas kursujących pociągów.

W efekcie uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa za wszystkie pociągi w relacji Kraków Główny – Miechów, jedną parę pociągów do i z Kozłowa oraz jeden pociąg z Sędziszowa. Dla pozostałych pociągów do i z Sędziszowa udało się uniknąć komunikacji zastępczej, przez co skala utrudnień będzie mniejsza niż w rozkładzie jazdy obowiązującym do 6 listopada.

URUCHOMIENIE PRZYSTANKU KRAKÓW ZŁOCIEŃ

Od 7 listopada 2021 r. uruchomiony zostanie nowy przystanek Kraków Złocień, zlokalizowany na trasie Kraków Główny – Tarnów pomiędzy stacją Kraków Bieżanów a przystankiem Kokotów.

Dojazd do Krakowa Głównego zajmie ok. 15-20 minut, a w ciągu doby na przystanku zatrzymywać się będzie ponad 40 kursów. Liczba pociągów obsługujących osiedle Złocień będzie jednak sukcesywnie zwiększana wraz z postępami prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP PLK S.A.

W przypadkach wprowadzenia komunikacji zastępczej za wybrane pociągi, miejscem zatrzymania autobusów będzie przystanek „Złocieniowa” przy ul. Sucharskiego.

ZMIANY NA TRASIE SKA3 W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ STACJI KRAKÓW BIEŻANÓW I KRAKÓW PŁASZÓW

Od października pociągi SKA3 korzystają z nowych torów i peronów na stacji Kraków Płaszów oraz przystankach Kokotów i Węgrzce Wielkie. Prace toczą się obecnie na stacji Kraków Bieżanów, na której dostępny będzie tylko i wyłącznie jeden tor, przez co znacząco ograniczona zostanie przepustowość odcinka Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów – Podłęże.

Część pociągów z przyczyn technicznych będzie mieć wydłużone postoje na stacjach. Pozostałe z kolei zostaną skierowane drogą okrężną przez stacje Kraków Batowice i Kraków Nowa Huta. Za pociągi jadące drogą okrężną uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa obsługująca omijane stacje i przystanki pośrednie na odcinku Kraków Główny – Podłęże.

Ponadto, podobnie jak niemal od początku prac modernizacyjnych, w dni robocze oprócz 12 XI kontynuowane będą prace budowlane wymuszające wprowadzenie przez zarządcę infrastruktury przerwy w ruchu pomiędzy Krakowem Głównym a Podłężem w godzinach 9:50 – 13:50.

POWRÓT POCIĄGÓW KRAKÓW – JASŁO BEZ KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ

Od 14 listopada po zakończeniu prac torowych na odcinku Biecz – Jasło przywrócone zostanie kursowanie pociągów do i z Jasła w pełnej relacji bez komunikacji zastępczej.

MOŻLIWE UTRUDNIENIA

Pomimo dokładania wszelkich starań dla prowadzenia ruchu pociągów zgodnie z  rozkładem jazdy, prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacja linii kolejowych może powodować opóźnienia pociągów m.in. ze względu na prowadzenie ruchu po jednym torze, a także możliwe usterki urządzeń sterowania ruchem lub rozjazdów, na które Koleje Małopolskie sp. z o.o. jako przewoźnik nie ma wpływu.

Za wszelkie niedogodności, z którymi mogą się Państwo spotkać podczas podróży w związku z prowadzoną modernizacją uprzejmie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Skargi, wnioski i reklamacje dotyczące realizacji przejazdu pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o. o. prosimy przekazywać na adres e-mail: [email protected]

ROZKŁADY JAZDY OBOWIĄZUJĄCE OD 7.11.2021 r.:

 ROZKŁADY JAZDY OBOWIĄZUJĄCE OD 7.11.2021 r.:

-> SKA1 Kraków Główny – Kraków Lotnisko (obowiązuje w okresie 7.11.2021 – 15.11.2021)

-> SKA1 Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia – zastępcza komunikacja autobusowa (obowiązuje w okresie 7.11.2021 – 15.11.2021)

-> SKA1 Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny – Kraków Lotnisko (obowiązuje w okresie 16.11.2021 – 11.12.2021)

-> SKA2 Kraków Główny – Sędziszów (obowiązuje w okresie 7.11.2021 – 11.12.2021)

-> SKA3 Kraków Główny – Tarnów (obowiązuje w okresie 7.11.2021 – 11.12.2021)

-> Kraków Główny – Tarnów – Nowy Sącz – Krynica-Zdrój (obowiązuje w okresie 7.11.2021 – 11.12.2021)

-> (Kraków Główny / Nowy Sącz) – Stróże – Jasło (obowiązuje w okresie 7.11.2021 – 11.12.2021)

Informacja o miejscach zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej