Zmiana rozkładu jazdy i cen biletów Kolei Mazowieckich

Zmiana rozkładu jazdy i cen biletów Kolei Mazowieckich

W niedzielę, 12 grudnia  2021 r. wejdzie w życie nowy rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich. Od tego dnia wzrosną także ceny biletów mazowieckiego przewoźnika.

Nowy rozkład został opracowany na podstawie obecnie obowiązującego, natomiast pojawiają się w nim nowości. Na ostateczny kształt rozkładu miały wpływ kolejne etapy prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe w obrębie stacji Warszawa Zachodnia oraz na odcinku Sochaczew – Łowicz Główny. W opracowywaniu nowej edycji rozkładu jazdy pociągów pojawią się nowe połączenia oraz lepsze skomunikowania.

Nowe ceny biletów

Wraz ze zmianą rozkładu jazdy, zmienią się także ceny biletów. Jest to spowodowane m.in. rosnącą inflacją – prognozowana na koniec tego roku może wynieść nawet 8 proc. – drastyczną podwyżką cen energii, podwyżką płacy minimalnej, a także wzrostem kosztów związanych z wymianą części, podzespołów, elementów zamiennych do taboru kolejowego. W związku z tym, spółka Koleje Mazowieckie została zmuszona do podjęcia decyzji o podwyżce cen biletów o 5 proc., od 12 grudnia 2021 r. 

Rozkład jazdy pociągów KM edycji 2021/2022 dla poszczególnych linii

Linia R1 Warszawa – Skierniewice

Część pociągów będzie kursować do/ze stacji Warszawa Główna. Z uwagi na kolejne fazy prac modernizacyjnych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia korekty w rozkładzie jazdy dla tej linii pojawią się od 19 grudnia 2021 r.

Linia R2 Warszawa – Łuków

Wybrane pociągi przyspieszone nadal będą rozpoczynać i kończyć bieg na stacji Warszawa Centralna. Niektóre z nich pojadą w relacji bezpośredniej do Radomia Głównego i Skarżyska-Kamiennej.

Linia R3 Warszawa – Łowicz Główny

Na linii nadal będą trwały prace modernizacyjne w stacji Łowicz Główny oraz na odcinku Sochaczew – Bednary. W związku z tym na odcinku Sochaczew – Łowicz za wybrane pociągi KM nadal będzie uruchamiana zastępcza komunikacja autobusowa. Od 23 grudnia wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy dla tej linii, wraz z którą więcej pociągów KM dojedzie do Łowicza Głównego.

R6/R61 Warszawa – Szulborze Wielkie/Ostrołęka

Z uwagi na budowę tunelu w Zielonce ruch pociągów na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka będzie się odbywał jednotorowo, przez co zmniejszy się liczba kursujących pociągów KM. Pociągi do/z Szulborza Wielkiego będą jeździć w bezpośredniej relacji z Warszawy Wileńskiej. Ogólna liczba połączeń do Szulborza Wielkiego zwiększy się względem obecnego rozkładu jazdy pociągów o dwa kursy. Pojawią się także dwa nowe, bezpośrednie połączenia z Wyszkowa do Warszawy Wileńskiej w porannym i w popołudniowym szczycie przewozowym.

Linia R7 Warszawa – Dęblin

Na linii rozpocznie się modernizacja odcinka Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer. Wraz z kolejnymi etapami prac będą pojawiać się ograniczenia w kursowaniu pociągów KM. Wybrane połączenia do/z Dęblina będą obsługiwane składami 45WE „Impuls”.

Linia R8 Warszawa – Radom Główny – Skarżysko-Kamienna

Na linii pojawią się dwie nowe pary połączeń przyspieszonych łączących Radom Główny z Warszawą oraz dodatkowy poranny pociąg osobowy (po godz. 6.00) z Warszawy do Radomia Głównego. Ponadto zostanie wydłużona relacja dwóch pociągów międzyszczytowych do/z Radomia Głównego. Obecnie rozpoczynają one i kończą bieg w Warce. Pociągi przyspieszone zatrzymają się na dodatkowym przystanku – Radom Gołębiów. Pozostałe pociągi osobowe będą obsługiwać nowy przystanek Warka Miasto. Wybrane połączenia do/z Radomia będą obsługiwane składami 45WE „Impuls”.

Z uwagi na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia i nocną przerwę technologiczną, pociąg nr 21644 relacji Radom (22.31) – Warszawa Wschodnia (1.00) będzie kursował przez stację Warszawa Gdańska, z pominięciem stacji Warszawa Zachodnia oraz przystanków linii średnicowej.

Linia R81 Dęblin – Radom

Na odcinku Dęblin – Pionki zostaną uruchomione dwa dodatkowe połączenia. Dodatkowo,dla poprawy dojazdu do Radomia Głównego, w porannym szczycie komunikacyjnym, od 16 grudnia zostanie uruchomiony nowy pociąg relacji Pionki (7:12) – Radom Główny (7:35).

Linia R82 Radom – Drzewica

Na linii pojawią się dwa nowe połączenia z Radomia Głównego do Przysuchy, które będą skomunikowane z popołudniowym pociągiem „Radomiak”.

Linia R9 Warszawa – Działdowo

Zwiększy się liczba połączeń na odcinku Nasielsk – Ciechanów – Mława  o dwa dodatkowe kursy. Z uwagi na prace związane z przebudową stacji Warszawa Zachodnia rozkład jazdy ulegnie zmianie również od 19 grudnia 2021 r. Połączenia lotniskowe będą rozpoczynały i kończyły bieg na stacji Warszawa Centralna i pojadą do/z Modlina, zatrzymując się na nowym przystanku Warszawa Targówek.

Linie R91 Nasielsk – Sierpc, R21 Siedlce – Czeremcha, R31 Sierpc – Kutno

Na wymienionych liniach rozkład pozostanie zbliżony do obecnego. Na stacjach węzłowych zostały nawiązane skomunikowania zarówno z pociągami KM, jak też z pociągami innych przewoźników.