Zbigniew Szafrański przewodniczącym RN spółki CPK

Zbigniew Szafrański przewodniczącym RN spółki CPK

Pełnomocnik Rządu ds. CPK, działający jako Zgromadzenie Wspólników Centralnego Portu Komunikacyjnego, powierzył Zbigniewowi Szafrańskiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. Jednocześnie został powołany nowy członek Rady Nadzorczej dr Mikołaj Goss, który będzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego. W Radzie Nadzorczej CPK pozostała Magdalena Jaworska-Maćkowiak.

Zbigniew Szafrański z transportem kolejowym jest zawodowo związany od 1983 r. Zajmował, m.in. stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego PKP Energetyka S.A. oraz Członka Zarządu – Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju PKP S.A. W latach 2009–2012 pełnił funkcję Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Na forum międzynarodowym reprezentował polską kolej w wielu organizacjach, m. in. jako Przewodniczący Forum Systemów Kolejowych Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) w Paryżu oraz Przewodniczący Grupy Infrastrukturalnej Organizacji Kolei Europejskich (CER) w Brukseli. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej o specjalności trakcja elektryczna. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Mikołaj Goss – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych Akademii Leona Koźmińskiego, adwokat, menadżer i nauczyciel akademicki. Jako prawnik specjalizuje się w doradztwie projektowym od strony zarządczej i prawnej. Bogate doświadczenie zawodowe zdobył podczas wieloletniej pracy na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, głównie z sektora budowlanego, energetycznego i ubezpieczeniowego.

Wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej, wykładowca, m.in. prawa gospodarczego, prawa geologicznego i górniczego. Jest autorem licznych artykułów oraz prac zbiorowych z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, w tym współautorem najnowszego komentarza do Prawa Budowlanego (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2022). Obecnie wykłada na Uczelni Łazarskiego.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Rada Nadzorcza spółki CPK wybrała w postępowaniu kwalifikacyjnym dr. Filipa Czernickiego na Prezesa Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Marcina Michalskiego na Członka Zarządu.