Zasady zwrotu niewykorzystanych biletów ważnych na pociągi PKP IC oraz PolRegio

Zasady zwrotu niewykorzystanych biletów ważnych na pociągi PKP IC oraz PolRegio

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, PKP Intercity oraz PolRegio wprowadziło szczególne zasady zwrotów biletów na przejazdy pociągami uruchamianymi przez przewoźników.

PKP Intercity

Bilety jednorazowe

1. Bilety jednorazowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej (w tym bilety abonamentowe i bilety bezzwrotne):

a) zakupione do 4 marca 2020 r., których termin ważności się nie rozpoczął – można zwracać bez potrącenia odstępnego.

b) zakupione do 4 marca 2020 r. na przejazdy od 5 do 13 marca 2020 r. i niewykorzystane –  można zwracać wyłącznie w drodze reklamacji bez potrącenia odstępnego.

2. Podróżni, którzy w dniach od 5 do 13 marca 2020 r. zwracali bilety zakupione do 4 marca 2020 r. i przy zwrocie należności zostało im potrącone odstępne – mogą w drodze reklamacji wnieść o zwrot pobranego odstępnego.

Bilety odcinkowe

1. Bilety odcinkowe zakupione do 4 marca 2020 r.uprawniające do przejazdów w dniu 5 marca 2020 r. i później – można zwracać bez potrącenia odstępnego.

2. Należności będą zwracane proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni i w odstępstwie od terminów wskazanych odpowiednio w § 20 RPO-IC.

3. Podróżni, którzy w dniach od 5 do 13 marca 2020 r. zwracali bilety zakupione do 4 marca 2020 r. i przy zwrocie należności zostało im potrącone odstępne – mogą w drodze reklamacji wnieść o zwrot pobranego odstępnego.

Bilety weekendowe (Bilety weekendowe, Bilety weekendowe MAX, Razem w Polskę)

1. Bilety weekendowe zakupione do 4 marca 2020 r.na przejazdy w weekendy od 13 marca 2020 r. – można zwracać bez potrącenia odstępnego.

2. Należności za niewykorzystane bilety weekendowe wydane na weekend od 6 do 9 marca 2020 r. – zwracane będą w drodze reklamacji.

3. Podróżni, którzy w dniach od 5 do 13 marca 2020 r. zwracali bilety zakupione do 4 marca 2020 r. i przy zwrocie należności zostało im potrącone odstępne – mogą w drodze reklamacji wnieść o zwrot pobranego odstępnego.

Bilety sieciowe

1. Karty INTERCITY zakupione do 4 marca 2020 r. – można zwracaćw drodze reklamacji bez potrącenia odstępnego.

2. Bilety sieciowe z ulgową usługą transportową zakupione do 4 marca 2020 r. – można zwracaćw drodze reklamacji bez potrącenia odstępnego.

3. Należności za częściowo niewykorzystane bilety sieciowe będą zwracane proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni i w odstępstwie od terminów wskazanych w § 20 RPO-IC oraz ust. 20 pkt 2 Zasad odprawy UUT.

4. Podróżni, którzy w dniach od 5 do 13 marca 2020 r. zwracali bilety zakupione do 4 marca 2020 r. i przy zwrocie należności zostało im potrącone odstępne, mogą w drodze reklamacji wnieść o zwrot pobranego odstępnego.

PolRegio

Przewoźnik poinformował, że podróżnym, którzy w związku z decyzją o zamykaniu wszystkich placówek oświatowych, kin i teatrów, ogłoszoną 11 marca 2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów, zamierzają zrezygnować z przejazdów pociągami uruchamianymi przez PR, zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe odcinkowe (tygodniowe, miesięczne lub kwartalne), zakupione w kasie biletowej, pociągu lub biletomacie najpóźniej 13 marca 2020 r., ważne na przejazdy 12 marca i później, jest dokonywany w odstępstwie od obowiązujących terminów (tzn. nawet po upływie odpowiednio: pierwszego, dziesiątego lub trzydziestego dnia terminu ważności biletu), bez potrącenia odstępnego, proporcjonalnie do czasu, w jakim nie mogły one być wykorzystane.

W przypadku podróżnych, którzy nabyli bilety okresowe odcinkowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) za pośrednictwem internetowych i mobilnych systemów sprzedaży PR, tj.: mPOLREGIO (bilety.polregio.pl, aplikacja POLREGIO), IPR, SkyCash, Bilkom, E-PODRÓŻNIK BILETY, KOLEO, zwroty należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety, będą dokonywane na drodze reklamacji bez potrącania odstępnego, proporcjonalnie do czasu, w jakim nie mogły one być wykorzystane. Powyższe dot. biletów zakupionych najpóźniej 13 marca 2020 r., ważnych na przejazdy 12 marca i później.