Zarządcy infrastruktury kolejowej rozmawiali o stawkach dostępu

Zarządcy infrastruktury kolejowej rozmawiali o stawkach dostępu

W ramach Zespołu do spraw stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z zarządców tzw. strategicznej infrastruktury kolejowej: PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, „Euroterminala Sławków i Cargotoru.

Podczas spotkania podsumowano etap prac rozpoczętych podczas spotkania z zarządcami, które odbyło się 14 grudnia 2022 r., dotyczących kalkulacji kosztów bezpośrednich. Uczestnicy zostali również poinformowani o aktualnym orzecznictwie sądowym w sprawie stawek dostępu do infrastruktury i trwającego przed TSUE postępowania w sprawie nr C-582/22.

Ponadto zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniego i szczegółowego uzasadnienia przez zarządców infrastruktury kolejowej poszczególnych danych, na podstawie których dokonują oni kwalifikacji poniesionych kosztów do kosztów bezpośrednich na potrzeby kalkulacji cennika opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.  

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na zasadność podjęcia działań zmierzających do wspólnego opracowania i uzgodnienia w ramach zespołu katalogu kosztów akceptowalnych jako koszty bezpośrednie, przy udziale ekspertów i specjalistów z poszczególnych branż kolejowych. Mając na uwadze postulaty zgłoszone w trakcie spotkania planowane są kolejne spotkania grupy roboczej z zarządcami infrastruktury kolejowej.