Zarząd WKD i Rada Nadzorcza WKD z absolutorium za 2019 rok

Zarząd WKD i Rada Nadzorcza WKD z absolutorium za 2019 rok

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie udzieliło Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej spółki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa za 2019 rok. Skład Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian.

Spółka zamknęła rok 2019 zyskiem netto w wysokości 3 463 782,20 zł.