Zarząd PKP Cargo zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa przez byłych członków zarządu

Zarząd PKP Cargo zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa przez byłych członków zarządu

W dniu 20 czerwca 2024 r. Zarząd PKP Cargo S.A. zgodnie z ustawowym obowiązkiem uregulowanym w treści dyspozycji art. 304 kpk zawiadomił Prokuraturę Okręgową w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby będące Członkami Zarządu PKP Cargo  S.A. w latach 2022 – 2023.

Zawiadomienie dotyczy faktu, że wskazane osoby bez należytego zabezpieczenia interesów spółki PKP Cargo S.A. Decyzji Prezesa Rady Ministrów z dn. 25 lipca 2022 r. oraz Decyzji Prezesa Rady Ministrów z dn. 6 października 2022 r. (BPRM.  5020. 19. 2. 2022) o przewozie węgla, to jest bez uprzedniego zawarcia stosownej umowy (porozumienia) z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz bez uchwały Zarządu PKP CARGO S.A. lub innych organów spółki PKP Cargo S.A. zabezpieczających w należyty sposób interesy spółki PKP Cargo S.A., podjęły działania w ramach wykonania tych Decyzji, czym sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w mieniu PKP Cargo S.A.

– Zapoznanie się ze zgromadzonymi informacjami prowadzi do wniosku, że Spółka PKP Cargo S.A. podjęła się realizacji wykonania tzw. decyzji węglowych bez należytej staranności w zakresie weryfikacji podstawy prawnej działania oraz bez należytego zabezpieczenia interesów materialnych PKP Cargo S.A., za co odpowiedzialny był ówczesny kolegialny Zarząd Spółki PKP Cargo S.A. Także sam sposób wykonania przedmiotowych decyzji wyrządził Spółce szkodę majątkową wielkich rozmiarów. Stąd też zachodzi bezwzględna konieczność złożenia zawiadomienia przez obecny Zarząd Spółki do prokuratury – to obowiązek wynikający z przepisów prawa – podkreśla p.o. Prezesa Zarządu PKP Cargo S.A. dr Marcin Wojewódka.

Jednocześnie pod rozwagę urzędu prokuratorskiego Zawiadamiający poddali również kwestię odpowiedzialności Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego jako autora ww. Decyzji oraz Ministra Ministerstwa Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina – jako funkcjonariuszy publicznych, którzy wydając i wykonując ww. decyzje dopuścili się w ocenie Zawiadamiających przekroczenia swoich uprawnień, działając na szkodę interesu publicznego, tj. Spółki, w której 33,01% posiada PKP S.A. – spółka w 100% Skarbu Państwa, czym mogli wypełnić dyspozycję art. 231 § 1 K.k. (Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego).

Dodajmy, że podczas posiedzenia Rady Nadzorczej PKP Cargo, które odbyło się 18 czerwca 2024 r., przeprowadzono w trybie tajnym głosowanie za udzieleniem absolutorium członkom zarządu za okres od 1 stycznia do 21 grudnia 2023 r.

Z uchwał Rady Nadzorczej wynika, że absolutorium nie uzyskali:

  • Dariusz Seliga, prezes zarządu,
  • Marek Olkiewicz, członek zarządu ds. operacyjnych,
  • Jacek Rutkowski, członek zarządu ds. handlowych,
  • Zenon Kozendra, członek zarządu, przedstawiciel pracowników.

Jedynym byłym członkiem zarządu, który uzyskał absolutorium, jest dr Maciej Jankiewicz, który pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych.