Zarząd PKP Cargo zadowolony z gotowości związków do rozmów o restrukturyzacji

Zarząd PKP Cargo zadowolony z gotowości związków do rozmów o restrukturyzacji

Zarząd PKP Cargo z zadowoleniem przyjmuje złożone publicznie w dniu 18 czerwca 2024 roku zapewnienia organizacji związkowych dotyczące gotowości włączenia się przez nie do rozmów na temat rzeczywistej restrukturyzacji spółki – czytamy w stanowisku zarządu PKP Cargo.

Zarząd podkreśla, że wspólnym celem powinno być utrzymanie jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy oraz skuteczna naprawa PKP Cargo we wszystkich obszarach działalności.

Pragniemy wyrazić przekonanie, że ustalenia, jakie udało się wypracować w ostatnich tygodniach w drodze rzeczywistego dialogu społecznego – tak prowadzonego w ramach bezpośrednich spotkań, jak też na posiedzeniu Sejmowej Podkomisji ds. transportu kolejowego, a także dzięki przychylności naszych akcjonariuszy oraz mediów – są korzystne dla pracowników PKP Cargo – jak przykładowo zasady tzw. nieświadczenia pracy. Wierzymy, że będzie to możliwe do powtórzenia także w innych obszarach – dodaje zarząd PKP Cargo.

Spółka zwraca uwagę, że sformułowania, które padły na konferencji prasowej, są bardzo dobrym prognostykiem – szczególnie że już w czwartek 20 czerwca 2024 roku rozpoczynamy pierwszą turę konkretnych rozmów o zawieszeniu postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Będzie więc realna możliwość weryfikacji, na ile te deklaracje, które Zarząd przyjmuje w dobrej wierze, będą możliwe do szybkiej realizacji w praktyce – zaznaczają przedstawiciele spółki.

Zarząd PKP Cargo w pełni podziela przedstawioną przez Prezydenta Leszka Miętka ocenę przyczyn obecnej niezwykle trudnej sytuacji w spółce, w zakresie, w jakim dotyczy ona politycznie motywowanych nieodpowiedzialnych działań podejmowanych w latach 2022- 2023.

Jesteśmy przekonani, że w dialogu społecznym uda nam się #MakeCargoGreatAgain – podkreśla zarząd PKP Cargo.