Zarząd PKP Cargo rozmawiał z Organizacjami Związkowymi ws. zawieszenia ZUZP

Zarząd PKP Cargo rozmawiał z Organizacjami Związkowymi ws. zawieszenia ZUZP

W czwartek, 20 czerwca 2024 r. Zarząd PKP Cargo prowadził dialog z Organizacjami Związkowymi w sprawie bieżących działań zmierzających do naprawy sytuacji w spółce oraz w sprawie zawieszenia postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo.

Tymczasowy zarząd spółki od kilku tygodni prowadzi działania w celu zapewnienia stabilności finansowej i dalszego rozwoju spółki, a także prowadzi stały dialog ze stroną społeczną – w szczególności w zakresie ograniczenia kosztów i poprawy efektywności procesów. Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych podejmowane są również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności. W pierwszej połowie maja 2024 roku rozwiązano lub wypowiedziano umowy sponsoringowe, jak też poczyniono oszczędności w zakresie usług zewnętrznej pomocy prawnej. Kolejne działania są w toku przygotowań.

Zarząd PKP Cargo z zadowoleniem przyjmuje złożone publicznie w dniu 18 czerwca 2024 roku zapewnienia organizacji związkowych dotyczące gotowości włączenia się przez nie do rozmów na temat rzeczywistej restrukturyzacji spółki. Naszym wspólnym celem powinno być utrzymanie jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy oraz skuteczna naprawa PKP Cargo we wszystkich obszarach działalności. Ustalenia, jakie udało się wypracować w ostatnich tygodniach w drodze rzeczywistego dialogu społecznego – tak prowadzonego w ramach bezpośrednich spotkań, jak też na posiedzeniu Sejmowej Podkomisji ds. transportu kolejowego – są korzystne dla pracowników PKP Cargo. Przykładowo to zasady tzw. nieświadczenia pracy. Wierzymy, że będzie to możliwe do powtórzenia także w innych obszarach – podkreśla p.o. Prezesa Zarządu PKP Cargo dr Marcin Wojewódka.

Martyna Gileta, Dyrektorka Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PKP Cargo przypomniała, że wprowadzenie nieświadczenia pracy zostało przyjęte po przeprowadzeniu dialogu ze stroną społeczną – wszystkie 12 związków zawodowych, będących sygnatariuszami ZUZP (Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy), zostało zaproszonych do złożenia swoich propozycji w tym obszarze.

Większość przekazanych propozycji, które Zarząd otrzymał od strony społecznej w ramach kwestii wdrożenia nieświadczenia pracy, zostało uwzględnionych w uchwale podjętej przez Zarząd. Dlatego cały czas prowadzimy konstruktywny dialog z Organizacjami Związkowymi – dodała Gileta.

Zarząd spółki zaprosił partnerów społecznych do dialogu na temat możliwości zawieszenia postanowień ZUZP w biegnącym okresie jego wypowiedzenia wyrażając nadzieję, że Organizacje Związkowe włączą się w naprawę PKP Cargo, która została zapoczątkowana. Celem nowego Zarządu jest #MakeCargoGreatAgain, a w rzeczywistej współpracy z partnerami społecznymi będzie można w dużo lepszy sposób zmierzyć się z czekającymi bardzo trudnymi wyzwaniami. Wspólne wypracowanie zasad zawieszenia postanowień ZUZP może być kluczowe dla wszystkich pracowników. Organizacje Związkowe muszą być realnie zaangażowane w poczuciu odpowiedzialności za naprawę spółki.