Zarząd Newagu chce wypłać ponad 33 mln zł dywidendy

Zarząd Newagu chce wypłać ponad 33 mln zł dywidendy

Zarząd Newagu podjął uchwałę o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącego 48.928.824,82 zł.

Zgodnie z rekomendacją 33 750 000,75 zł przeznaczone zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,75 zł na jedną akcję spółki.

Pozostałą kwotę 15 178 824,07 zł zarząd chce przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

– Rekomendacja Zarządu zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki czytamy w komunikacie giełdowym Newagu.