Zakończyły się prace przy renowacji Tr203-451 [GALERIA]

Zakończyły się prace przy renowacji Tr203-451 [GALERIA]

Stacja Muzeum zaprezentowała efekty renowacji parowozu Tr203-451. Prace polegały m.in. na piaskowaniu, uzupełnieniu brakującego poszycia, konserwacji budki maszynisty i tendra, zabezpieczeniu antykorozyjnym, naniesieniu warstw malarskich zgodnych z oryginalną malaturą podczas służby na PKP oraz na zabezpieczeniu warstwą antygraffiti.

Renowacja była możliwa dzięki wsparciu PKP S.A.

Lokomotywa Tr203-451 – zbudowana została w 1945 r. w zakładach Lima Locomotive Works (USA). Pojazd reprezentuje amerykański typ wojenny S160 Consolidation, budowany w latach 1942-45 w liczbie 2121 egzemplarzy przez wytwórnie: Lima Locomotive Works, American Locomotiwe Company i The Baldwin Locomotive Works.

Przygotowany do warunków europejskich projekt przewidywał budowę uniwersalnej lokomotywy, z zachowaniem górnej granicy osiowego obciążenia 16 t, przystosowanej do brytyjskiej skrajni taboru oraz podstawowych prześwitów toru: 1435, 1524 lub 1676 mm. Poczynając od 1942 r. część lokomotyw przewieziono drogą morską do Wielkiej Brytanii, skąd zgodnie z planem inwazji w Normandii przerzucono je na teren Francji.

Do Polski trafiło 75 egzemplarzy tych lokomotyw w ramach dostaw UNRRA i zostało oznaczonych jako seria Tr201 oraz 500 z zakupów demobilowych, które otrzymały oznaczenie Tr203. Parowozy Tr203 były powszechne we wszystkich parowozowniach, pracując w obsłudze pociągów osobowych i towarowych oraz przede wszystkim na manewrach. Kilka maszyn zostało sprzedanych do przemysłu. Wśród nich znalazła się lokomotywa Tr203-451, która rozpoczęła służbę w parowozowni Rybnik, zakończyła ją w Nasielsku.

Po skreśleniu z inwentarza PKP (w dniu 7.10.1974 r.) odstąpiono ją ZNTK w Pruszkowie, skąd w kwietniu 1977 r. przekazano do ZNTK Wrocław, gdzie pracowała do września 1982 r.