Zakłady Usługowe Zachód zadbają o czystość pojazdów Kolei Wielkopolskich

Zakłady Usługowe Zachód zadbają o czystość pojazdów Kolei Wielkopolskich

Koleje Wielkopolskie rozstrzygnęły przetarg na utrzymanie czystości swoich pojazdów kolejowych. Umowa będzie obowiązywała od 11 grudnia 2022 r. do 9  grudnia 2023 t.

Początkowo na sfinansowanie zamówienia wielkopolski przewoźnik zamierzał przeznaczyć kwotę 2 441572,31 zł brutto. Jedyną ofertę w wysokości 2 680 865 zł brutto złożyła spółka Zakłady Usługowe Zachód.

Po przeanalizowaniu jedynej oferty Koleje Wielkopolskie postanowiły zwiększyć budżet i wybrało ofertę poznańskiej spółki jako najkorzystniejszej.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kompleksowego utrzymania czystości pojazdów kolejowych użytkowanych przez Zamawiającego, w skład których wchodzą spalinowe zespoły trakcyjne serii SA105, SA108, SA132, SA134, SA139 i 36WEhd (trójczłonowe) oraz elektryczne zespoły trakcyjne serii 48WEb, 48WE, EN76, EN57AKW i EN57AL, w tym czyszczeń okresowych (zewnętrznych i wewnętrznych), czyszczeń podstawowych (zewnętrznych i wewnętrznych), czyszczeń pobieżnych, czyszczeń pobieżnych rozszerzonych, czynności pomocniczych oraz usług dezynfekcji.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonywanie czynności pomocniczych, które przewoźnik kwalifikuje jako konieczne do kompleksowej i prawidłowej realizacji zamówienia, jak również takie, które mogą zostać zlecone dodatkowo, w szczególności mogą być zlecane w lokalizacjach Leszno i Poznań dla trakcji spalinowej oraz w Poznaniu i Gnieźnie dla trakcji elektrycznej.