Zacięty przetarg na przewóz węgiel dla Enea Wytwarzanie

Zacięty przetarg na przewóz węgiel dla Enea Wytwarzanie

Enea Wytwarzanie wybrała najkorzystniejsze oferty w podzielonym na trzy zadania przetargu na wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym do 9 mln ton węgla energetycznego z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” dla Enea Wytwarzanie.

Do postępowania zgłosiło się pięciu przewoźników, którzy zaproponowali swoje oferty. Na sfinansowanie każdego z trzech zadań, Enea przeznaczyła po 40 553 100 zł brutto. Choć najtańszą ofertę złożył Freightliner PL (40,59 mln zł brutto) to późniejsza licytacja była niezwykle zacięta a o zwycięstwie zdecydowała 0,01 punktu.

Przy wyborze wykonawcy spółka Enea Wytwarzanie kierowała się dwoma kryteriami: ceną – waga 88 pkt oraz masą przesyłki pociągowej – waga 12 pkt.

Jako najkorzystniejszą ofertę we wszystkich zadaniach Enea Wytwarzanie wybrała ofertę PKP Cargo.

Poniżej przedstawiamy punktację

Zadanie nr 1

  • DB Cargo Polska – 99,98 pkt w tym 87,98 pkt z kryterium ceny brutto (kwota początkowa 53 505 000 zł)
  • PKP Cargo – 100 pkt w tym 88 pkt z kryterium ceny brutto (kwota początkowa 54 206 100 zł)
  • Kolprem – 67,86 pkt w tym 55,86 pkt z kryterium ceny brutto (kwota początkowa 68 741 000 zł)

Zadanie nr 2

  • DB Cargo Polska – 86,87 pkt w tym 74,87 pkt z kryterium ceny brutto (kwota początkowa 53 505 000 zł)
  • CD Cargo Polska – 99,55 pkt w tym 87,55 pkt z kryterium ceny brutto (kwota początkowa 57 195 000 zł)
  • PKP Cargo – 100 pkt w tym 88 pkt z kryterium ceny brutto (kwota początkowa 54 206 100 zł)

Zadanie nr 3

  • DB Cargo Polska – 69,72 pkt w tym 57,72 pkt z kryterium ceny brutto (kwota początkowa 53 505 000 zł )
  • CD Cargo Polska – 99,99 pkt w tym 87,99 pkt z kryterium ceny brutto (kwota początkowa 57 195 000 zł)
  • PKP Cargo – 100 pkt w tym 88 pkt z kryterium ceny brutto (kwota początkowa 54 206 100 zł brutto)
  • Freightliner PL – 96,62 w tym 84,62 pkt z kryterium ceny brutto (kwota początkowa 40 590 000 zł)

Wszyscy przewoźnicy otrzymali 12 punktów w kryterium masa przesyłki przewozowej.

Podane kwoty złożonych ofert przed licytacją są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT.