Z pociągów WKD korzysta coraz więcej podróżnych

Z pociągów WKD korzysta coraz więcej podróżnych

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że u progu nowego, 2020 roku, nie uległy zmianie obserwowane od kilku lat tendencje wzrostowe w zakresie liczby przewożonych pasażerów. W pierwszym miesiącu bieżącego roku dotychczasowy trend został utrzymany i z pociągów WKD korzysta coraz więcej podróżnych.

W miesiącu styczniu z przejazdów pociągami na linii WKD skorzystało 750 681 pasażerów, tj. o 11 376 osób więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, co oznacza wzrost o 1,54%.

– Kontynuacja osiągania tak dobrych wyników przewozowych, przewyższających u progu nowego roku rezultat z zamkniętego rekordem roku 2019 jest niewątpliwie efektem ciężkiej pracy świadczonej na rzecz zapewnienia wszystkim podróżnym usług przewozowych o jak najwyższej jakości i niezawodności, ale także współpracy w zakresie spełnienia wymagań i oczekiwań związanych z oferowanymi i realizowanymi usługami – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu spółki WKD.

Bardzo dobry wynik w zakresie liczby przewiezionych pasażerów w styczniu 2020 roku został osiągnięty dzięki wzbogaconej ofercie przewozowej w ramach rozkładu jazdy pociągów, wysokiej punktualności i niezawodności przewozów, jak również niskiej usterkowości zarządzanej infrastruktury i użytkowanego taboru kolejowego. Kilkanaście nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych zostało włączonych do rozkładu jazdy poprzez skierowanie do ruchu 14. obiegu taboru. Zmiany te, wprowadzone w październiku 2019 roku, zostały utrzymane w nowym rocznym rozkładzie jazdy na rok 2020, który zaczął obowiązywać w grudniu ub.r. Zachował on ponadto swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych.

Stabilna oferta przewozowa w dalszym ciągu jest uzupełniana przez wysoką punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD, która w styczniu 2020 roku według sporządzanych na bieżąco statystyk, raportowanych równocześnie do Urzędu Transportu Kolejowego, przekroczyła 99,5%. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, niezmiennie pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Warszawska Kolej Dojazdowa w dalszym ciągu zachowuje liczne grono stałych podróżnych, którzy na trwale związali swoje nawyki oraz potrzeby związane z przemieszczaniem się do szkoły, pracy czy miejsc kultury lub wypoczynku z linią WKD. Wyniki przewozowe osiągnięte w styczniu 2020 roku w porównaniu do 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli (otwórz, aby powiększyć).