Z jakich przyczyn wynikają opóźnienia pociągów PKP Intercity?

Z jakich przyczyn wynikają opóźnienia pociągów PKP Intercity?

Według danych UTK w II kwartale 2021 roku spółka PKP Intercity osiągnęła współczynnik punktualności na poziomie 78,01%. Posłowie Klaudia Jachira oraz Franciszek Sterczewski skierowani do ministra infrastruktury interpelację, w której zapytali z czego wynikają te opóźnienia.

 – Podróż pociągiem oznacza nie tylko komfort i coraz krótszy czas przejazdów, ale także średnio pięciokrotnie niższą emisję CO2 do atmosfery niż jazda samochodem. Niestety, powyższe korzyści nie są w stanie zrekompensować wielogodzinnych opóźnień PKP, których najbardziej doświadczają podróżujący na co dzień do pracy – napisali w interpelacji posłowie Klaudia Jachira i Franciszek Sterczewski.

– Niestety, opóźnienia PKP Intercity wiążą się najczęściej z opóźnieniami innych pociągów na trasie z uwagi na priorytet PKP IC czy konieczność oczekiwania na opóźniony pociąg z przesiadającymi się pasażerami. Co istotne, nadal jako jedną z głównych przyczyn opóźnień PKP IC wskazuje się naprawę lub wymianę taboru kolejowego – czyli zdarzenia związane bezpośrednio z działalnością przewoźnika – dodają posłowie.

Jak poinformował wiceminister Andrzej Bittel, przy poziomie punktualności 78,01% za II kwartał br. przedstawionym przez Urząd Transportu Kolejowego, statystyka punktualności uwzględniająca opóźnienia tylko z winy PKP Intercity, wyniosła 91,7%.

– Opóźnienia z winy PKP Intercity to m.in. wydłużony czas jazdy (WCJ) z uwagi na jazdę składami zastępczymi za uszkodzone EZT, lokowanie podróżnych, naprawy lub wymiany na skutek awarii taboru. Warto tutaj zauważyć, że dzięki wyżej wspomnianej Strategii Taborowej prowadzonej przez Przewoźnika, liczba opóźnień wynikających z awarii pojazdu trakcyjnego w 2019 r. (lokomotywy, EZT) była ponad dwukrotnie niższa niż w 2016 r. – dodaje Andrzej Bittel.

W ocenie przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury, na punktualność pociągów wpływa wiele czynników, nie tylko leżących po stronie konkretnego przewoźnika, ale również innych przewoźników polskich i zagranicznych, zarządcy infrastruktury, pracy służb państwowych oraz innych podmiotów technicznych.

– Opóźnienia związane są także z dużą skalą prowadzonych inwestycji kolejowych, z przyczyn niezależnych od przewoźników związanych z działaniem siły wyższej, tj. trudnymi warunkami atmosferycznymi, których w ostatnich latach występuje coraz więcej, a także z wypadkami z pojazdami i osobami postronnymi, wypadkami ze zwierzyną, interwencjami służb mundurowych do podróżnych niestosujących się do obowiązku zasłaniania ust i nosa w związku z pandemią COVID-19, opóźnienia z obcych kolei – wymienił wiceminister.

Andrzej Bittel przypomniał również o charakterze przewozów dalekobieżnych wykonywanych przez PKP Intercity, które w odróżnieniu od połączeń regionalnych, pokonują nawet kilkaset kilometrów, co zwiększa ryzyko ewentualnych opóźnień.

– Zdarzenia, które występują lokalnie często mają wpływ na ruch większości pociągów dalekobieżnych – zaznacza sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Posłowie poprosili również o przedstawienie danych w jakich relacji było najwięcej opóźnień w latach 2019-2021. Wiceminister przedstawił pięć relacji, w których od stycznia 2019 r. do września 2021 r. było najwięcej opóźnień.

RelacjaOpóźnienie
Bohumin – Warszawa Wschodnia37779 minut
Gdynia Główna – Kraków Główny32310 minut
Frankfurt/Oder – Warszawa Wschodnia28509 minut
Warszawa Wschodnia – Frankfurt/Oder27447 minut
Przemyśl Główny – Mostiska 227046 minut