Z Ciechanowa do Bydgoszczy z przesiadką w Iławie?

Z Ciechanowa do Bydgoszczy z przesiadką w Iławie?

Pani poseł Anna Cicholska zapytała Ministerstwo Infrastruktury czy po zakończeniu modernizacji linii nr 3 możliwe będzie pozostawienie lub uruchomienie chociaż jednej pary połączenia Warszawa-Bydgoszcz-Warszawa przez Ciechanów i Mławę. Odpowiedz resortu nie pozostawia wątpliwości.

Na czas modernizacji linii kolejowej nr 3 pociągi relacji Warszawa-Bydgoszcz-Warszawa zostały czasowo przekierowane na trasę kolejową nr 9, na której znajdują się między innymi miejscowości Mława i Ciechanów. Po zakończeniu prac pociągi mają wrócić na pierwotną trasę.

– Po zakończeniu modernizacji linii kolejowej nr 3 połączenia te będą realizowane z Warszawy przez Kutno. Zarówno Ciechanów, jak i Mława nie będą posiadały bezpośredniego połączenia z Toruniem – czytamy w interpelacji.

Posłanka Cicholska wspomina, że Toruń to ośrodek akademicki i wielu studentów z powiatów ciechanowskiego, mławskiego czy przasnyskiego uczęszcza do toruńskich uczelni.

–  W związku z likwidacją wielu połączeń autobusowych nie ma możliwości dotarcia do Torunia i Bydgoszczy tego typu środkiem komunikacji zbiorowej, alternatywnej do połączeń kolejowych – podkreśla posłana.

Anna Ewa Cicholska dodała, że czasowe przekierowanie połączeń spotkało się z dużym zainteresowaniem podróżnych, zwłaszcza korzystających z oferty edukacyjnej toruńskich uczelni. Zapytała więc czy jest możliwe pozostawienie lub uruchomienie na linii kolejowej nr 9 chociaż jednego (tam i z powrotem) połączenia Warszawa-Bydgoszcz-Warszawa przez Ciechanów i Mławę.

Jak poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, po zakończeniu prac na liniach kolejowych nr 3 i 18 planowany jest powrót pociągów na trasę podstawową przez Łowicz Główny, Kutno oraz Włocławek.

– W odniesieniu do kwestii dotyczącej przejazdów z Ciechanowa i Mławy do Bydgoszczy, należy mieć na względzie, że po powrocie pociągów kursujących na ciągu Warszawa – Bydgoszcz na trasę podstawową, realizacja ich będzie w dalszym ciągu możliwa z wykorzystaniem przejazdów pociągami skomunikowanymi w stacji Iława Gł. Pasażerowie podróżujący do Bydgoszczy maja do dyspozycji 4 dogodne połączenia przesiadkowe w stacji Iława Główna dwa przed i dwa po południu – odpisał przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.

Sekretarz stanu w resorcie nadmienił, że podróżni chcący udać się do Warszawy mogą skorzystać z licznych bezpośrednich połączeń kolejowych realizowanych zarówno przez przewoźników regionalnych jak i dalekobieżnych (38 pociągów w dobie z Ciechanowa, 27 z Mławy).

– Na przestrzeni ostatnich lat mieszkańcy Ciechanowa i Mławy zyskali dodatkowe połączenia ekonomiczne kursujące na ciągu Warszawa – Gdynia, co przyczynia się do poszerzenia możliwości realizacji przejazdów z przesiadką na stacji Iława Główna – zaznaczył Bittel.