XIII edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

XIII edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

9 marca 2022 roku w hotelu The Westin Warsaw, miała miejsce XIII już edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo 2022. Podczas czterech paneli dyskusyjnych oraz trzech prezentacji, zaproszeni eksperci omówili najważniejsze kwestie dotyczące sektora budowlanego, kolejowego, transportowego oraz infrastrukturalnego. Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna gala rozdania „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, dla najbardziej wyróżniających się podmiotów w ww. branżach.

Wydarzenie zainaugurowało wystąpienie Pana Piotra Uścińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister Uściński w swoim przemówieniu, nawiązując do tragicznej sytuacji na Ukrainie podkreślił jak wielką i znaczącą pracę wykonuje Polska przy pomocy Ukraińcom uciekającym przed wojną. Dużą cześć swojego wystąpienia, Minister poświęcił branży budowlanej, polityce mieszkaniowej oraz aspektom prawnym związanych z budową domu, podkreślając jak istotne jest aby wszelkie formalności związane z budową zostały maksymalnie uproszczone. 

Po wystąpieniu Ministra Piotra Uścińskiego rozpoczął się pierwszy panel dyskusyjny pt. „Zamówienia publiczne”, który moderował Pan Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. W dyskusji udział wzięli: Anna Szymańska – Radca Prawny, Partner w warszawskim biurze Dentons, Łukasz Górny – Radca Prawny, Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Dyrektor Departamentu Rozwoju EIB S.A., Cezary Łysenko – Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego, Budimex S.A., Hubert Nowak – Prezes, Urząd Zamówień Publicznych.

Prelegenci w ciekawy i przystępny sposób poruszyli najważniejsze zagadnienia dotyczące zamówień publicznych. Omówione zostały kwestię legislacyjne oraz trudności w sektorze zamówień publicznych, z którymi trzeba się jeszcze zmierzyć.

Po krótkiej przerwie networkingowej swoją prezentację pt. „Waloryzacja wynagrodzenia czy klauzula rebus sic stantibus? Prawne możliwości podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy wobec wzrostów cen” przedstawił Prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski – Adwokat, Wspólnik, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy. Prezentacja, której tytuł mógł sugerować wyjątkowo złożony i zawiły temat została przedstawiony w sposób wyjątkowo przejrzysty i merytoryczny. Zagadnienie o tyle ciekawe ponieważ wiążące się z dość powszechnymi bolączkami przedsiębiorców dotyczącymi zapisów w umowach traktujących o wpływie okoliczności na zobowiązania umowne. 

Po tym wystąpieniu, przyszedł czas na drugi panel dyskusyjny pt. „Infrastruktura drogowa”, którego moderatorem był Pan Zbigniew Kotlarek – Prezes Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego. W dyskusji udział wzięli: Adam Poliński – Członek Zarządu Unibep S.A., Dyrektor Oddziału Infrastruktury, Artur Popko – Prezes Zarządu, Budimex S.A., Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu, STRABAG, Przemysław Wierzbicki – Adwokat, Partner, KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki sp. k., Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W tym panelu również podniesiona została kwestia wojny na Ukrainie i jej wpływu na branże, m.in. poprzez zerwane łańcuchy dostaw czy problemy kadrowe. Ponadto, wyczerpująco i merytorycznie podjęty został temat przetargów i związanych z tym kwestii prawnych.

Po przerwie przyszedł czas na kolejną prezentację „Wpływ digitalizacji na produktywność, optymalizację oraz koszty realizacji inwestycji.” Przedstawił ją Pan Remigiusz Pyszka – Country Sales Director z firmy SoftwareONE. Temat niezwykle istotny, gdyż dotyczy tak naprawdę każdego przedsiębiorstwa niezależnie od branży. Pan Dyrektor Remigiusz Pyszka w bardzo obrazowy, empiryczny sposób przedstawił jak duże przełożenie na ostateczny sukces organizacji ma proces digitalizacji, który istotnie wpływa na polepszenie produktywności czy optymalizację kosztów realizacji inwestycji. 

Po tym wystąpieniu, rozpoczął się panel trzeci pt. ”Infrastruktura kolejowa i transport”. Moderatorem dyskusji był Pan Jakub Adamski z firmy EY Polska. Ekspertami tego panelu byli: Dr inż. Jerzy Lejk – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, Metro Warszawskie Sp. z o.o., Jakub Majewski – Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej, Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, Polregio S.A., Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu, Polskie Koleje Państwowe S.A.

Interesujący panel dotykający najważniejszych kwestii dotyczących polskich kolei, m.in. strategii rozwoju przewoźników kolejowych uwzględniające tragiczną sytuację na Ukrainie, uruchamianie nowych połączeń kolejowych czy modernizację taborów. Prelegenci zwrócili również uwagę na problemy polskich kolei i działania jakie należy podjąć w celu ich rozwiązania oraz podkreślali znaczenie sektora kolejowego dla rozwoju polskiej gospodarki.

Po przerwie lunchowej nadszedł czas na ostatnią podczas tej konferencji prezentacje pt. „Finansowe Instrumenty Wsparcia dla Eksporterów. Jej autorem był Pan Piotr Maciaszek – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE. Wystąpienie Piotra Maciaszka zogniskowane było na aspektach prawnych wsparcia ubezpieczeniowego w działaniach eksportowych firm. Bardzo istotna tematyka zważając na to, że polski rynek eksportu sukcesywnie się rozwija.

Po tym wystąpieniu przyszedł czas na ostatni panel pt.” Budownictwo a rozwój gospodarki”. Moderatorem tej dyskusji był Pan Wiktor Piwkowski – Prezes Zarządu, Fundacja Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W panelu udział wzięli: Aneta Andruszkiewicz – Dyrektor personalna z firmy Unibep SA, Dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk – V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB, Piotr Maciaszek – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE, Artur Pollak – Prezes Zarządu, APA Group, Sławomir Rożek – Członek Zarządu, Director of Data Analytics & Data Engineering COMATIQ i SIM oraz Michał Skorupa – Prezes Zarządu, E.ON Foton Sp. z o.o., Grupa E.ON Polska S.A.

Tematyka zarówno budownictwa jak i szeroko pojętej gospodarki zawsze budzi ogromne zainteresowanie, gdyż pomiędzy tymi płaszczyznami występuję swoista synergia. Sektor budownictwa jest jednym z kluczowych dla rozwoju gospodarki, angażuje ogromne środki finansowe a zatrudnienie w nim znajduje dziesiątki tysięcy osób. Debata była nad wyraz ciekawa, poruszane były najbardziej istotne zagadnienia, takie jak: strategie rozwoju sektora budowlanego, szanse, zagrożenia oraz problemy zarówno branży budownictwa jak i gospodarki związane ze stanem wojny na Ukrainie, która implikuje szereg trudności: zerwane łańcuchy dostaw, problemy kadrowe oraz finansowe. Prelegenci przeprowadzili bardzo merytoryczną dyskusję, która dawała nadzieję, że sektor budownictwa, który tak silnie stymuluje gospodarkę poradzi sobie z obecnymi wyzwaniami społeczno- ekonomicznymi.

Po części panelowej oraz wystąpieniach odbyła się wieczorna gala rozdania „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, czyli statuetek, którymi uhonorowane zostały firmy oraz ich przedstawiciele, wyróżniający się w branży swoimi działaniami i osiągnięciami.

Część konkursową wydarzenia zainaugurowało wystąpienie Ks. Andrzeja Augustyńskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia Siemacha oraz Demos, które były jednymi z Patronów Społecznych Wydarzenia oraz Pana Kamila Maciąga – Dyrektora Sprzedaży i Marketingu hoteli sieci Arche.

Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

 1. Realizacja Roku – Budownictwo Kubaturowe
  Laureat: WARBUD S.A.
 2. Realizacja Roku – Infrastruktura Drogowa
  Laureat: STRABAG
  Wyróżnienie: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE
 3. Realizacja Roku – Budownictwo Hydrotechniczne
  Laureat: KONSORCJUM NDI S.A. i NDI Sp. z o.o. oraz N.V. BESIX S.A.
 4. Lider Technologii
  Laureat: EUROVIA
 5. Lider Zielonego Budownictwa
  Laureat: Kajima Poland
  Wyróżnienie: F.B.I TASBUD
 6. Doradca Roku:
  Laureat: Doradztwo prawne: DENTOS
  Doradztwo strategiczne: EY POLSKA
 7. Podmiot Finansujący Roku
  Laureat: Bank Gospodarstwa Krajowego
 8. Spółka Kolejowa Roku
  Laureat: POLREGIO S.A.
 9. Spółka Budowlana Roku
  Laureat: BUDIMEX S.A.
  Wyróżnienie: UNIBEP S.A.
 10. Osobowość Roku
  Laureat: Pan Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.