Wyjątkowa wystawa o powstaniu NSZZ „Solidarność” na dworcu Warszawa Centralna

Wyjątkowa wystawa o powstaniu NSZZ „Solidarność” na dworcu Warszawa Centralna

W hali dworca Warszawa Centralna im. Stanisława Moniuszki można oglądać ekspozycję „TU rodziła się »Solidarność«”. Jest ona unikatowym projektem obrazującym powstanie NSZZ „Solidarność” na Mazowszu.

Wystawa składa się z plansz z unikatowymi zdjęciami prezentującymi wydarzenia związane z powstaniem NSZZ „Solidarność”. Ekspozycja prezentuje proces powstawania potężnego ruchu społecznego, jakim była „Solidarność”, zarówno w skali kraju, jak i w wymiarze lokalnym – Mazowsza i Warszawy. Zwiedzający mają możliwość poznać lub przypomnieć sobie bohaterów tamtych wydarzeń oraz miejsca, w których rodziła się „Solidarność”. Organizatorami ekspozycji w przestrzeni dworca Warszawa Centralna są: Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Grupy PKP i Polskie Koleje Państwowe S.A.

W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in.: Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A, prof. Jerzy Eisler, dyrektor Oddziału IPN w Warszawie, Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, przedstawiciele Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

– „Solidarność”, ta pierwsza, z lat 80-tych minionego stulecia, była ruchem masowego protestu przeciwko komunistycznemu zniewoleniu, ruchem wspólnotowym i wolnościowym, ruchem oddolnej rewolucji moralnej, największym w dziejach Polski zrywem narodowym, ruchem występującym w obronie fundamentalnych wartości takich jak prawo do wolności, godność człowieka, sprawiedliwość. Jestem niezmiernie zaszczycony, że mogę tu dziś wraz z Państwem uczestniczyć w otwarciu wystawy przybliżającej początki powstania „Solidarności” na Mazowszu, gdzie odegrała ona szczególnie istotną rolę w drodze do niepodległej Polski, zapisując się pięknie na kartach historii tak regionu, jak i całego kraju – powiedział Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Wydarzenia sprzed 40 lat były fenomenem na skalę światową. Po dziś dzień, nie tylko w naszym kraju, ale i za granicą „Solidarność” jest symbolem walki o wolność, suwerenność, godne warunki pracy. Dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej i Polskim Kolejom Państwowym oraz Fundacji Grupy PKP, że przypominają bohaterów tamtych wydarzeń i związane z nimi miejsca. Przedstawicielom NSZZ „Solidarność”, w tym Kolejarzom i warszawskim działaczom Związku dziękuję za kultywowanie wartości, które były podłożem do jego powstania i składam serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu   – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Szanowni Państwo, mam zaszczyt uroczyście otworzyć w kolejnym miejscu stolicy ogólnopolską wystawę „Tu rodziła się Solidarność”. Swoją premierę warszawska odsłona wystawy miała 1 lipca na placu przed kościołem p. w. św. Józefa Oblubieńca w warszawskim Ursusie, który wraz z Radomiem i Płockiem w 1976 r. wpisał się w chwalebną kartę powojennej walki o wolność. Tym razem stajemy również w miejscu w pewien sposób symboliczny – w centrum Warszawy, która już nie raz udowodniła, że jest Miastem Nieustępliwym. Stąd nieprzypadkowa lokalizacja naszej wystawy. Będący niegdyś sztandarową inwestycją dekady propagandy sukcesu gmach Dworca Centralnego, dziś na naszych oczach staje się centralnym punktem polskiej stolicy, dumnej ze swojej historii i dokonań minionych pokoleń – powiedział  dr Mateusz Szpytma zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

– Jestem dumny i szczęśliwy, że o tych wydarzeniach, dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, możemy przypomnieć między innymi właśnie tu – w hali głównej dworca Warszawa Centralna. Nie tylko dlatego, że miejsce to odwiedzają tysiące Polaków, a także goście z zagranicy. Znamienne i symboliczne jest to, że o powstaniu „Solidarności” przypominamy w miejscu nierozerwalnie związanym z polską koleją. Kolejarze zawsze odgrywali ogromną rolę w historii naszego kraju, od walki o niepodległość, poprzez II wojnę światową, aż po walkę z komunizmem  – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes Zarządu PKP S.A.

– Wiemy, jak trudna i długa była droga do rzeczywistości, którą mamy obecnie. A drogę tę zapoczątkowały właśnie przełomowe wydarzenia sprzed 40 lat. To ekspozycja dla wszystkich pokoleń, zarówno dla tych, którzy byli świadkami narodzin NSZZ „Solidarność”, jak i tych, którzy ten etap historii znają z książek, mediów lub opowiadań najbliższych – Katarzyna Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP

Wystawę zorganizowano w związku z 40. rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”. Prezentuje ona najważniejsze wydarzenia towarzyszące powstaniu ruchu społecznego, który doprowadził do obalenia komunizmu i narodzin wolnej Polski. Nie jest to jednak jedyne miejsce w Polsce, gdzie prezentowana jest ekspozycja Instytutu Pamięci Narodowej. 1 lipca 2020 r. wystawa poświęcona powstaniu „Solidarności” została pokazana w 17 miejscowościach, a do końca wakacji odwiedzi w sumie 53 miejsca w kraju. Natomiast w hali głównej dworca Warszawa Centralna będzie prezentowana do 13 sierpnia.

Zaangażowanie w projekt Fundacji Grupy PKP nie jest przypadkowe. Jednym z celów jej działalności jest wspieranie promocji historii Polski, a przede wszystkim historii polskiej kolei. W czasach, gdy formowały się struktury NSZZ „Solidarność”, kolejarze aktywnie działali na rzecz powrotu do normalności i obalenia komunizmu. Słynne wydarzenia, które miały miejsce w Lokomotywowni w Lublinie, w lipcu 1980 roku czczone są przez kolejarzy po dziś dzień. Wszyscy również pamiętamy głodówkę kolejarzy we Wrocławiu, która trwała od 21 do 27 października 1980 r. Fundacja Grupy PKP co roku przypomina nowym pokoleniom kolejarzy o przeszłości i znaczeniu polskiej kolei w formowaniu się dzisiejszej niepodległej Polski.