Wyhamował przetarg na przebudowę dworca w Skierniewicach

Wyhamował przetarg na przebudowę dworca w Skierniewicach

PKP S.A. będą musiały ponownie przeanalizować oferty złożone w przetargu dotyczącym przebudowy dworca kolejowego w Skierniewicach. Po orzeczeniu KIO spółka unieważniła czynności wyboru wykonawcy.

Na początku marca PKP S.A. ogłosiły przetarg na wykonanie robót budowlanych oraz uzupełniającej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dworca kolejowego Skierniewice”. Pod koniec kwietnia do spółki wpłynęło sześć ofert w wysokości od 40 373 520,00 do 49 805 600,34 zł brutto. Na sfinansowanie zamówienia spółka zamierzała przeznaczyć 31 859963,67zł brutto.

Na początku czerwca PKP S.A. poinformowały o wyborze oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL z Jędrzejowa za najkorzystniejszą. Z takim werdyktem nie zgodził się jeden z oferentów.

W połowie lipca PKP S.A. zawiadomiły o unieważnieniu wyboru wykonawcy.

Agnieszka Jurewicz z biura prasowego PKP S.A., w postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel, jednakże jeden z oferentów wniósł odwołanie do KIO na decyzję zamawiającego twierdząc, że Kartel w swojej ofercie nie wykazał robót z zakresem zgodnym z wymaganiami zamawiającego.

KIO podzieliło jego zdanie i wydało postanowienie, zgodnie z którym PKP S.A. musi powtórzyć czynność wyboru wykonawcy. Spółka unieważniła czynność wyboru wykonawcy i poprosiła oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą – dodała Jurewicz.

Po otrzymaniu  postanowienia spółka będzie kontynuować procedowanie postępowania.

Przypomnijmy, PKP S.A. zaplanowały przebudowę istniejącego dworca polegającą na gruntownej modernizacji obiektu, wykonaniu udogodnień zapewniających kompleksową obsługę osób o ograniczonej sprawności poruszania się zgodnie z wytycznymi TSI — PRM oraz dostosowaniu powierzchni do realnego zapotrzebowania i nowych funkcji. W ramach prac planuje się również modernizację chodników pomiędzy dworcem a peronami.

W ramach robót budowlanych planowane są m.in.: przebudowa instalacji deszczowej w budynku, remont wnętrza holu i poczekalni, przywrócenie/zmiana dawnego otworu drzwiowego z obecnego otworu okiennego na niezależne wejście z zewnątrz od strony placu przed dworcem, wydzielenie niezależnego wejścia od strony placu dworcowego do klatki schodowej dla najemcy 1 pietra w części centralnej, przebudowa klatek schodowych, przekształcenie 2 poziomu poddasza na przestrzeń nieużytkową lub techniczną łącznie ok. 400m2.

Po przebudowie przyziemie dworca zostanie otwarte dla podróżnych od strony wschodniej, z której znajduje się kładka piesza — główny ciąg komunikacji pieszej w okolicy, łączący budynek dworca z osiedlem Widok. Straż Ochrony Kolei zostanie przeniesiona do skrzydła zachodniego, gdzie pomieszczenia strefy zamkniętej nie będą w zasięgu wzroku podróżnych, planujących wejść się do budynku.

Projekt zakłada również przywrócenie dwóch wejść historycznych w segmencie 'B” od strony północnej i południowej oraz nowe wejście od strony południowej w segmencie 'E.

W skrzydle wschodnim oraz w centralnym segmencie zostaną zamontowane windy umożliwiające dostęp na 1. piętro dworca oraz na poddasze – bezpośrednio do lokali przeznaczonych pod wynajem.

W segmencie 'F’ zostanie zamontowana winda towarowa łącząca poziom parteru z poziomem piwnicy. Umożliwi to transport maszyny sprzątającej oraz towarów do zapleczy lokali usługowych.

Układ funkcjonalny przyziemia został przeprojektowany w taki sposób, aby zapewnić jak najpłynniejszy ruch podróżnych wewnątrz dworca, zapewnić wygodę użytkowania, a także wykształcić rdzenne przestrzenie najmu, które ożywią budynek i przyciągną kolejnych najemców.

Przeprojektowano istniejący, ogólnodostępny węzeł sanitarny w celu dopasowania do aktualnych standardów obiektów. Zarówno w żeńskiej jak i w męskiej łazience znajdują się przestrzenie dopasowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz „przewijaki”.

Część zachodnia na 1 piętrze została przeznaczona na potrzeby Straży Ochrony Kolei. Pozostałe powierzchnie zawierać będą lokale komercyjne.

Zagospodarowane będzie także poddasze. Segment A przeznaczono na lokal komercyjny oraz biuro zarządcy budynku. Na poddaszu segmentu C zaprojektowano salę konferencyjną.

Na poddaszu segmentu 'E’ projekt zakłada uruchomienie znajdującej się w tym miejscu centrali wentylacyjnej po uprzedniej wymianie automatyki oraz wykonaniu prób instalacji.

W pomieszczeniach piwnicy projektuje się ogólnodostępny węzeł sanitarny oraz pomieszczenia magazynowe przeznaczone dla najemców dworca.

W wyniku projektowanej przebudowy nastąpi stworzenie wysokiej jakości przestrzeni obsługi podróżnych, dostosowanej w pełni do korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.

W obrębie dworca powstaną mogące funkcjonować niezależnie, atrakcyjne, wzajemnie się uzupełniające przestrzenie publiczne oraz komercyjne. Obiekt po przebudowie będzie się wpisywał w obowiązujące trendy projektowe z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju, minimalizowania kosztów eksploatacji i maksymalizacji efektywności wykorzystania obiektu. W obiekcie nastąpi stworzenie przestrzeni objętej czytelną i atrakcyjną wizualnie informacją dla podróżnych, zgodną z obowiązującymi wytycznymi PKP S.A., z uwzględnieniem informacji także dla osób niewidomych i niedowidzących.

Układ funkcjonalny obiektu oraz jego wyposażenie instalacyjne zapewniać będzie najwyższy standard obsługi podróżnych i klientów w zakresie usług kolejowych oraz towarzyszących im usług komercyjnych. W procesie projektowania i realizacji przebudowy budynku/przestrzeni dworców kolejowych zostanie uwzględniona minimalizacja oddziaływania obiektu na środowisko oraz kosztów jego utrzymania i eksploatacji.

Na realizację robót przeznaczono 20 miesięcy. W trakcie prac funkcjonować ma dworzec tymczasowy .