Wspólne działania SOK, Policji i SG na rzecz bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Wspólne działania SOK, Policji i SG na rzecz bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Dwudniowa akcja „Aktywna Tarcza” prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei we współpracy z policjantami i strażnikami granicznymi jest częścią szerokiej międzynarodowej inicjatywy organizowanej przez RAILPOL – międzynarodowe stowarzyszenie organizacji policyjnych w Europie.

Na terenie całego kraju funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, Policji i Straży Granicznej połączyli siły. W dniach od 27 do 29 czerwca 2024 roku przeprowadzili wspólnie działania na obszarach kolejowych. „Aktywna Tarcza” to skoordynowane działania prowadzone w krajach członkowskich organizacji RAILPOL – European Association of Railway Police Forces, które mają przede wszystkim wzmacniać międzynarodową współpracę służb mundurowych w Europie.

Głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i wykrywanie najpoważniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym, zwalczanie przestępczości na kolei, a także kontrola przepisów porządkowych obowiązujących na obszarach kolejowych.

Sokiści wraz policjantami i strażnikami granicznymi w ramach kolejowych działań zwracali szczególną uwagę na zachowania, które mogłyby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych, takich jak kradzież na szkodę podróżnych, kradzież metali, nielegalny pobyt czy przestępczość narkotykową.