Wrocław Główny najpopularniejszym dworcem w Polsce w 2020 r.

Wrocław Główny najpopularniejszym dworcem w Polsce w 2020 r.

Wrocław Główny w 2020 r. był stacją z największą wymianą pasażerską. Na tym dworcu obsługiwano średnio 1,4 tysiąca pasażerów na godzinę, a w całym poprzednim roku skorzystało z niego 12,4 mln pasażerów. Kolejne miejsca pod względem rocznej wymiany pasażerskiej przypadły stacjom Poznań Główny – 12 mln pasażerów oraz Warszawie Wschodniej 9,4 mln.

W pierwszej trójce nie znalazła się Warszawa Centralna, na której wymiana pasażerska spadła o 53% w porównaniu z 2019 r. Stacja ta związana jest z ruchem dalekobieżnym, który szczególnie w początkowej fazie pandemii COVID-19 był znacznie ograniczony.

Udział stacji zlokalizowanych w 18 ośrodkach wojewódzkich (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze) stanowił 42,7% wymiany pasażerskiej ogółem.

W przypadku Wrocławia Głównego, stacji największej pod względem wymiany pasażerskiej, średnia liczba zatrzymań pociągów wyniosła 15,2 w ciągu godziny, co oznacza, że średnio przy każdym zatrzymaniu danego pociągu wsiadało/wysiadało z niego 93 pasażerów. Średnia liczba pasażerów przypadająca na jedno zatrzymanie dla 10 największych stacji to 56 osób na jedno zatrzymanie.

– Pandemia COVID-19 ograniczyła mobilność społeczeństwa w 2020 r. W przypadku wielu stacji wymiana pasażerska spadła o kilkadziesiąt procent. Mniejsza liczba pasażerów nie wpłynęła jednak znacząco na ofertę przewozową, pasażerowie mieli dostęp do transportu kolejowego nawet w mniejszych miejscowościach. Potwierdzeniem tego są dane o zatrzymaniach na stacjach i wymianie pasażerskiej – stwierdza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Wyniki wymiany pasażerskiej potwierdzają też zainteresowanie nowymi lub przywróconymi po modernizacjach punktami zatrzymań pociągów – dodaje Ignacy Góra.

Wymiana na poziomie powyżej 10 tysięcy osób dziennie miała miejsce na 14 stacjach. Były to stacje (w kolejności od największej): Wrocław Główny, Poznań Główny, Warszawa Wschodnia, Katowice, Warszawa Zachodnia, Kraków Główny, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Gdynia Główna, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Pruszków, Gdańsk Główny, Warszawa Wileńska. Dobowa wymiana pasażerska na poziomie między 1 tys. a 10 tys. pasażerów miała miejsce na 228 stacjach. Stacją najbliżej progu 10 tys. dobowej wymiany był Szczecin Główny, zaś przedział zamyka stacja Biskupice Wielkopolskie, która zajmuje 242 miejsce w Polsce pod względem wymiany pasażerskiej. W przypadku 242 stacji liczba pasażerów była większa niż 1000 osób dziennie i na nich odbywało się 75,4% całej wymiany pasażerskiej w Polsce. Na 65 stacjach na których dobowa wymiana pasażerska przekraczała 1 tys., podróżni korzystali z usług jednego przewoźnika lub udział innych przewoźników nie przekraczał 3%.

Wśród mniejszych ośrodków miejskich w obszarach aglomeracyjnych kolej miała istotne znaczenie w realizowaniu potrzeb transportowych mieszkańców. Stąd też bardzo wysoki poziom wymiany pasażerskiej na stacjach znajdujących się w Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Mińsku Mazowieckim, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Redzie, Rumii, Skierniewicach, Tłuszczu, Wejherowie oraz Żyrardowie. Główne stacje w tych miejscowościach znajdują się w pierwszej 50 stacji o największej wymianie pasażerskiej, pomiędzy stacjami największych polskich miast.

Przewoźnicy kolejowi w 2020 r. zadeklarowali wymianę pasażerską na blisko 2,8 tysiąca stacjach, przy czym na części z nich brak było faktycznych zatrzymań pociągów. Dotyczy to zwłaszcza stacji na których przewoźnicy zadeklarowali minimalną wymianę pasażerską (przypisanie pasażerów do nich związane jest z systemami sprzedaży), stacji granicznych, jak też stacji wyłączonych z eksploatacji z powodu prac modernizacyjnych, dla których istniała możliwość zakupu biletu w ramach np. komunikacji zastępczej – dotyczyło to m.in. linii 207 Malbork – Kwidzyn, linii nr 8 oraz 207 w województwie mazowieckim, czy linii 221 w warmińsko-mazurskim.

Jak zbierano dane

Dane o wymianie pasażerskiej dotyczą terytorium Polski, w niektórych przypadkach włącznie ze stacjami granicznymi i zostały sporządzone na podstawie deklaracji większości przewoźników: Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, PKP Intercity, PKP SKM w Trójmieście, POLREGIO, Szybkiej Kolei Miejskiej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz UBB Gmbh. W danych nie zostali ujęci przewoźnicy wykonujący przewozy o charakterze okazjonalnym i których specyfika świadczonych usług przewozowych np. na zlecenie organizacji turystycznych uniemożliwiła podanie liczby pasażerów w podziale na wybrane stacje.