Wrocław Gł. nie zyska dodatkowej krawędzi peronowej

Wrocław Gł. nie zyska dodatkowej krawędzi peronowej

PKP Polskie Linie Kolejowe nie planują przywrócenia krawędzi na peronie nr 5 przy torze nr 9 poinformował Andrzej Bittel.

Pod koniec stycznia 2022 r. poseł Michał Jaros w skierowanym do ministra infrastruktury zapytaniu przypomniał, że dworzec Wrocław Główny jest jednym z najbardziej ruchliwych dworców w Polsce, zwłaszcza po przebudowie w latach 2010–2012.

– W 2019 roku skorzystało z niego 21 mln osób. Nawet w 2020 roku, mimo pandemii, Wrocław Główny utrzymał tę pozycję. Rozwija się siatka połączeń – przywrócono np. połączenie na linii nr 292 przez Swojczyce. Od marca 2022 r. ma być uruchomiona linia kolejowa nr 285 do Sobótki. W planach są reaktywacje kolejnych linii kolejowych. Wpływ na rosnącą liczbę pasażerów ma również rozwój aglomeracji wrocławskiej – pisze poseł

Michał Jaros obawia się co do przepustowości dworca jako dużego węzła kolejowego i przesiadkowego. Przypomina, że w 2020 r. oddano szósty peron, ale i tak może on być niewystarczający dla rosnącego ruchu. Zwrócił uwagę, że istnieją jednak pewne rezerwy.

– Przy peronie piątym istniała ślepa krawędź peronowa o długości około 90 metrów, która pozwalałaby kończyć i zaczynać bieg pociągom od strony Opola, Kłodzka czy wkrótce Sobótki. Koszt dostosowania nie byłby wysoki, a istniejąca infrastruktura zostałaby efektywnie wykorzystana. – argumentuje Jaros.

Poseł zapytał więc ministra infrastruktury, czy spółka PKP PLK planuje przywrócić do użytkowania krawędź peronową przy peronie piątym.

Jak przekazał Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, ze względu na brak wymaganej szerokości peronu między torami nr 9 i 10 dla peronu wyspowego, PKP PLK nie planuje przywrócenia krawędzi na peronie nr 5 przy torze nr 9.

– Utworzenie krawędzi peronowej dla toru nr 9 wymagałoby wykonania kompleksowej przebudowy peronu nr 5 wraz ze zmianą układu torowego zgodnie z obowiązującą techniczną specyfikacją interoperacyjności, a także uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na wykonanie prac – tłumaczy Bittel.