Województwo Podkarpackie z ofertami na dostawę nowych pociągów

Województwo Podkarpackie z ofertami na dostawę nowych pociągów

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego otworzył oferty w postępowaniu na dostawę 12 pociągów,  w tym czterech hybrydowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania.

Cześć nr 1 dotyczyła dostawy czterech fabrycznie nowych trójczłonowych, dwunapędowych zespołów trakcyjnych, zasilanych z sieci trakcyjnej 3 kV DC oraz silników spalinowych wraz z dokumentacją techniczną i usługami dodatkowymi.

W tej części jedyną ofermę złożył Newag, który za hybrydowe pojazdy oczekuje 152 440 000 zł brutto.

Część nr 2 obejmowała dostawę ośmiu fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym w wersji czteroczłonowej wraz z dokumentacją techniczną, symulatorem jazdy i usługami dodatkowymi.

Oferty złożyli Newag z ofertą w wysokości 263 220 000 zł brutto oraz Konsorcjom Pesa Bydgoszcz oraz Pesa Mińsk Maz., które zaproponowało kwotę 287 491 000 zł brutto.

Na zakup pojazdów samorząd przeznaczył 375,8 mln zł brutto, w tym

Dla część 1 – 127 968 800 zł brutto

Dla części nr 2 – 247 831 200 zł brutto.

O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: gwarancja pojazdów – waga 20 pkt, ilość miejsc siedzących stałych -waga 20 pkt oraz cena – waga 60 pkt.