Wkrótce umowa na zakup nowych lokomotyw dla PKP Intercity

Wkrótce umowa na zakup nowych lokomotyw dla PKP Intercity

W czwartek, 2 marca 2023 PKP Intercity podpisze umowę na zakup nowych lokomotyw. Chodzi o 20 jednosystemowych elektrowozów, które wyprodukuje Newag.

Przypomnijmy, że na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 463,71 mln zł brutto. Nowosądecki producent złożył ofertę w wysokości 524,59 mln zł brutto.

Przedmiot zamówienia oprócz dostawy lokomotyw obejmuje przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie ich obsługi, a także dostawę wyprawki.

Wybrany wykonawca będzie świadczył usługę utrzymania pojazdów, w ramach których wykonawca zobowiązany będzie do:

  • świadczenia usług utrzymania technicznego pojazdów o zakresie spełniającym trzy poziomy utrzymania pojazdów kolejowych (poziom 2, poziom 3, poziom 4) a także nadzorowanie personelu zamawiającego przy wykonywaniu utrzymania technicznego poziomu P1 pojazdów;
  • zapewnieni specjalistyczne wyposażenie Zaplecza Technicznego do świadczenia usług,
  • świadczenia usług utrzymania nieplanowego, korekcyjnego oraz napraw pogwarancyjnych;
  • czyszczenia pojazdów;
  • udostępnienia kanału informatycznego, w ramach usługi utrzymania pojazdów, dla przekazywania pomiędzy zamawiającym a wykonawcą informacji o Uszkodzeniach/Usterkach lub Awariach stwierdzonych w Pojazdach, które będą przez wykonawcę usuwane w ramach usługi utrzymania pojazdów.

PKP Intercity wymagało udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na każdy z pojazdów, ich oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację, na okres co najmniej 36 miesięcy.

Zgodnie z warunkami postępowania dostawa wszystkich pojazdów ma nastąpić w terminie do 30 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszej lokomotywy musi nastąpić nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Biorąc pod uwagę, że kolejne przetargi na wykonanie napraw P4 lokomotyw EP08 znacznie przekraczają zaplanowany budżet oraz rezygnację z modernizacji lokomotyw EU/EP07 do prędkości 160 km/h, nowe lokomotywy są bardzo potrzebne przewoźnikowi.

Dodajmy, że 22 października 2021 r.  PKP Intercity podpisało z Newagiem umowę na dostawę 10 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Kontrakt zawiera opcję umożliwiająca zwiększenie zamówienia o kolejne 5 pojazdów.