Wkrótce przetarg na przebudowę dworca w Chełmie

Wkrótce przetarg na przebudowę dworca w Chełmie

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych przebudowy dworca kolejowego w Chełmie zaplanowano na III kwartał 2023 r. – zapowiedział Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w odpowiedzi na interpelację poleską.

Z ogromnym niepokojem i niecierpliwością śledzę postępy w sprawie modernizacji dworca kolejowego w Chełmie. Jako mieszkanka Chełma, jestem bardzo zainteresowana tym projektem, który ma duże znaczenie dla naszej społeczności i całego regionu chełmskiego. Chciałabym przedstawić pytania i wątpliwości, które dotykają zarówno mnie, jak i mieszkańców Chełma – napisała posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek w interpelacji w sprawie modernizacji dworca kolejowego w Chełmie.

Posłana skierowała swoją interpelacje zarówno do ministra infrastruktury jak i  ministra aktywów państwowych.

Zapytała m.in. z jakiego powodu nie zostały dotrzymane wcześniejsze terminy remontu dworca, czy środki finansowe przeznaczone na modernizację dworca mogą być zagrożone lub zmniejszone a także kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia prac budowlanych.

Rafał Weber sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował, że termin zakończenia prac projektowych uległ zmianie ze względu na nieprzewidziane wcześniej okoliczności.

Stan techniczny budynku, który został ujawniony na etapie opracowywania koncepcji projektowych, wymagał opracowania dodatkowej ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej, a następnie dokonania korekty pierwotnych założeń projektowych, co przełożyło się na wydłużenie terminu opracowania dokumentacji. Aktualnie dokumentacja projektowa dla przebudowy dworca kolejowego jest na końcowym etapie opracowania, a jej odbiór zaplanowano w III kwartale 2023 r. – tłumaczy Weber.

Przedstawiciel resortu infrastruktury dodał, że ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych przebudowy dworca kolejowego w Chełmie zaplanowano na III kwartał 2023 r.

Po zakończeniu procedury przetargowej zostanie zawarta stosowna umowa z wykonawcą robót budowlanych. Termin popisania umowy z wykonawcą, a tym samym rozpoczęcia prac budowlanych, jest jednak uzależniony od ewentualnych odwołań oferentów – podkreślił Weber.

Maciej Małecki sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych wyjaśnił, że inwestycja polegająca na przebudowie dworca kolejowego w Chełmie jest elementem Programu Inwestycji Dworcowych PKP S.A.

Spółka nie przewiduje żadnego ograniczania zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu i zamierza zrealizować go kompleksowo, zgodnie z przygotowywaną dokumentacją projektową – zaznaczył Małecki.

Dworzec w Chełmie został wybudowany w latach 60. XX, następnie na przełomie XX i XXI wieku został przebudowany. W styczniu 2019 r. PKP S.A. podpisały umowę na wykonanie projektu przyszłej przebudowy.