WKD zwiększamy komfort obsługi osób słabosłyszących

WKD zwiększamy komfort obsługi osób słabosłyszących

Zakup biletów w kasach Warszawskiej Kolei Dojazdowej stał się łatwiejszy i bardziej komfortowy dla osób słabosłyszących, korzystających z aparatów słuchowych oraz implantów słuchowych. Wszystko to, dzięki wyposażeniu kas biletowych w pętle indukcyjne, które na wniosek przewoźnika dostarczyła oraz zainstalowała Polska Fundacja Osób Słabosłyszących.

Zamontowane pętle są kompatybilne z aparatami słuchowymi wszystkich producentów niezależnie od klasy i ceny aparatu. Urządzenie umożliwia osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę indukcyjną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.

Wystarczy, że osoba słabosłysząca podchodząc do kasy oznaczonej specjalnym  symbolem  włączy w swoim aparacie słuchowym lub implancie słuchowym funkcję cewki indukcyjnej (T), a od tego momentu będzie słyszała wyraźny głos kasjera. W przypadku, gdy rozmówca jest słabo słyszalny – należy poprosić sprzedawcę biletów o mówienie bliżej mikrofonu.

Aby odbiór tego co mówi kasjer był możliwy, aparat słuchowy lub implant słuchowy musi być skonfigurowany do współpracy z pętlą indukcyjną. Funkcja ta musi być aktywna, a parametry cewki indukcyjnej (T) muszą być odpowiednio ustawione.