WKD z ofertami na wykonanie instalacji fotowoltaicznych

WKD z ofertami na wykonanie instalacji fotowoltaicznych

Dwie oferty wpłynęły do Warszawskiej Kolei Dojazdowej w postępowaniu na wykonanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 50 kwp.

Spółka poinformowała, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 258 300 zł brutto.

Zestawienie otwartych ofert:

  • PHU Ekomaric Mikołaj Brzuzy – 254 610 zł brutto
  • Promika Solar – 223 464 zł brutto

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na terenie zarządzanym przez Warszawską Kolej Dojazdową. Panele instalacji fotowoltaicznej montowane będą na:

  • dachu budynku administracyjnego na terenie siedziby spółki o w Grodzisku Mazowieckim;
  • dachu budynku podstacji trakcyjnej na terenie siedziby zamawiającego w Grodzisku Mazowieckim;
  • dachu budynku hangaru pociągu sieciowego w Komorowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i przekazanie do lokalnego zakładu energetycznego wniosku o przyłączenie do sieci OSD.

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy. Dobrane panele muszą być objęte co najmniej: 12-letnią gwarancją produktu oraz 25-letnią gwarancją na liniową pracę instalacji

WKD planuje, że energia elektryczna produkowana w instalacji PV będzie wykorzystywana na potrzeby własne spółki.