WKD ogranicza przewóz rowerów w pociągach w godzinach szczytu przewozowego

WKD ogranicza przewóz rowerów w pociągach w godzinach szczytu przewozowego

Od piątku, 1 marca 2024 r., obowiązuje zakaz możliwości przewozu rowerów w pociągach WKD w dni robocze w godzinach szczytu przewozowego, tj. w godzinach 06:00 – 08:00 oraz 15:00 – 18:00. Ograniczenie nie obowiązuje w weekendy oraz święta. 

Podróżny każdorazowo przed zakupem biletu na przewóz roweru będzie informowany o wprowadzonym ograniczeniu w zależności od możliwości technicznych poszczególnych kanałów sprzedaży biletów.

Decyzja o wprowadzeniu w/w zakazu podjęta została w oparciu o kierowane do spółki zgłoszenia dotyczące dyskomfortu podróżnych związanego z przewozem rowerów, jak również lokowaniem jednośladów w przejściach międzywagonowych – co w sytuacji maksymalnego zapełnienia pociągów WKD w godzinach szczytu komunikacyjnego powodowało nie tylko ograniczenie przestrzeni do przewozu osób, ale przede wszystkim stanowiło duże zagrożenie bezpieczeństwa dla innych współpodróżnych.

Zakaz ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych, jak również poprawę komfortu podróży podczas trwania prac remontowych na linii WKD. 1 rower to 4 pasażerów mniej w pociągu – podkreśla przewoźnik.

W razie ujawnienia podróżnego przewożącego rower w dni robocze w godzinach szczytu przewozowego, tj. w godz. 06:00-08:00 i 15:00-18:00 – kontroler biletów uprawniony jest do zażądania opuszczenia pociągu WKD przez podróżnego na najbliższej stacji/przystanku wraz z przewożonym rowerem.