WKD liderem punktualności w IV kw. oraz w całym 2019 roku

WKD liderem punktualności w IV kw. oraz w całym 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa według danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w IV kwartale 2019 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując wskaźnik punktualności na poziomie 99,51%.

Na drugim miejscu uplasowało się przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 99,07%, zaś na trzecim miejscu – spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 97,89%.

Analizując uśredniony poziom wskaźnika punktualności w ciągu całego 2019 r. na podstawie danych opracowanych przez UTK dla poszczególnych kwartałów, Warszawska Kolej Dojazdowa również okazała się najpunktualniejszym przewoźnikiem w kraju, osiągając poziom 99,52%. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,36%, natomiast na trzecim przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 98,00%. 

– Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu IV kwartału 2019 r., jak również w ciągu całego 2019 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów, został wypracowany dzięki szeregowi uwarunkowań organizacyjno-eksploatacyjnych, jakie spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem pełnienia połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej – czytamy na stronie przewoźnika.

Spośród istotnych czynników eksploatacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zaplanowanie i wdrożenie rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa w tym zakresie pozostaje skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, co pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

– Skierowanie do ruchu w ciągu ostatniego roku dwóch dodatkowych obiegów taboru, w tym zapewnienie kilkunastu nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych, włączonych do rozkładu jazdy w ramach 14. obiegu taboru od początku października 2019 r., nie wymagało gruntownej przebudowy istniejącej dotychczas konstrukcji oferty oraz nie wpłynęło na wzrost ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnych – informuje WKD.