Wizyta prezesa UTK w Parowozowni w Skierniewicach

Wizyta prezesa UTK w Parowozowni w Skierniewicach

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego uczestniczył w wizytacji Parowozowni w Skierniewicach. Jednym z tematów poruszanych podczas wizyty było spełnienie wymagań prawnych związanych z organizacją przejazdu tzw. pociągu stuletniego PSMK.

Parowozownia w Skierniewicach to doskonałe świadectwo rozwoju polskiej kolei. Można tu znaleźć ponad 100 historycznych jednostek taboru przystosowanego do różnych szerokości torów. Parowozownią opiekuje się Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei (PSMK), które w październiku tego roku będzie obchodziło swoje 35-lecie. Związana z jubileuszem organizacja przejazdu historycznego pociągu była jednym z tematów poruszonych podczas wizyty.

Po Parowozowni w Skierniewicach oprowadzał i opowiadał o historii zgromadzonego taboru Andrzej Paszke, członek Zarządu Głównego PSMK, koordynator ds. taboru historycznego oraz Marek Moczulski, członek PSMK.

Jednym z tematów poruszanych podczas wizyty było spełnienie wymagań prawnych związanych z organizacją przejazdu tzw. pociągu stuletniego PSMK. Historyczny skład, mający uświetnić obchody 35-lecia PSMK, zestawiony zostanie z odrestaurowanych wagonów będących jednocześnie eksponatami muzealnymi o przywróconej sprawności technicznej. Pociąg stuletni zestawiony zostanie z wagonu cysterny wyprodukowanego przed 1907 r., platformy niskoburtowej z 1912 r., wagonu krytego z 1910 r. oraz wagonu pasażerskiego 4 klasy, którego produkcja została zakończona w 1889 r.

Wszystkie pojazdy posiadają oznaczenia PKP z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Pociąg ma przewozić osoby zainteresowane historią kolei pomiędzy parowozownią a jednym z peronów stacji Skierniewice. Przejazd stuletnim pociągiem byłby nie lada gratką dla miłośników kolei.

Wyzwaniem dla organizatorów są kwestie formalne związane m.in. z dokumentacją techniczną pojazdów. W tym kontekście warto jednak przypomnieć, że obowiązujące przepisy prawa przewidują pewne ułatwienia dla funkcjonowania kolei historycznych i turystycznych. Dotyczą one m.in. zasad uzyskiwania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów czy dokumentów z zakresu bezpieczeństwa uprawniających do prowadzenia działalności. Aby bliżej je poznać warto zapoznać się z „Poradnikiem dla kolei wąskotorowych”, gdyż opisane tam ułatwienia mogą znaleźć zastosowanie również do normalnotorowych kolei turystycznych.