Wielkopolskie rozmowy o rewitalizacji linii kolejowych

Wielkopolskie rozmowy o rewitalizacji linii kolejowych

W pierwszej połowie lutego odbył się cykl wideokonferencji Wojciecha Jankowiaka, wicemarszałka województwa wielkopolskiego z samorządowcami. Tematem było ustalenie zasad współfinansowania opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru prowadzonego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+” do 2028 roku.

Do drugiego etapu zakwalifikowały się wszystkie z pięciu zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego projektów liniowych, czyli:

  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń,
  • Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec,
  • Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin,
  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo,
  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły.

W wideokonferencjach wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu powiatów i gmin zainteresowanych realizacją wymienionych wyżej projektów kolejowych – jako Partnerzy Projektów oraz przedstawiciele wnioskodawcy, czyli Województwa Wielkopolskiego na czele z Wojciechem Jankowiakiem, wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

– Spotkania były bardzo konstruktywne, merytoryczne i przebiegały w przyjacielskiej atmosferze. Przedstawiliśmy samorządom powiatowym i gminnym wolę współpracy i współfinansowania dokumentów, które stanowią niezbędny załącznik do dalszego etapu naboru. Przedstawiliśmy też nasze oczekiwania względem samorządów w tym zakresie – informuje Wojciech Jankowiak.

W trakcie spotkań omówiono ogólne zasady współfinansowania kosztów opracowania studiów planistyczno-prognostycznych, których obowiązek opracowania oraz przekazania do organizatora naboru – PKP Polskie Linie Kolejowe, jest jednym z wymogów formalnych. Wszyscy uczestnicy wideokonferencji wstępnie zadeklarowali wolę współpracy. Ostateczny podział kosztów jest w trakcie opracowywania. Udział finansowy Samorządu Województwa w opracowaniu studiów planistyczno-prognostycznych wyniesie 50 proc.