Wielkopolskie chce kupić spalinowy zespół trakcyjny

Wielkopolskie chce kupić spalinowy zespół trakcyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił przetarg na dostawę dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego. Dostarczony pojazd musi być wyprodukowany po 1 stycznia 2015 r.

Województwo Wielkopolskie wymaga aby stała miejsca siedzących wyniosła min 125  w tym maksymalnie do 20 miejsc uchylnych a łączna liczba miejsc stojących i siedzących przy założeniu osoby stojące 4 osoby stojące /m2 wyniosła 190. W pojedzie mają znaleźć się min. 4 miejsca na rowery oraz dwa dla osób na wózkach inwalidzkich.

Zamawiający chce aby prędkość eksploatacyjna pojazdu wyposażonego w dwa silniki spalinowe o mocy min. 380 kW każdy wyniosła min 120km/h o przyspieszeniu min. 0,4 do 0,5 m/s2 dla pojazdu w pełni obciążonego do prędkości 50 km/h.

Przedział pasażerski ma być wyposażony w klimatyzację, która powinna zapewnić schładzanie całego przedziału pasażerskiego oraz zapewnić automatyczne utrzymanie nastawionej temperatury we wnętrzu pojazdu. Skład musi mieć jedną toaletę w układzie zamkniętym z przystosowaniem jej dla osób na wózkach inwalidzkich i z możliwością  przewijania niemowląt wg TSI PRM.

Do innych wymagań należy zastosowanie tempomatu z możliwością zablokowania i utrzymania uzyskanej prędkości w danej chwili z dokładnością do 3 km/h oraz zadawanie prędkości manewrowej w przedziale 3 – 7 km/h.

SZT musi być przystosowany do trakcji wielokrotna minimum dwóch pociągów tego samego typu z pełną kontrolą pracy.

Urząd żąda udzielenia gwarancji na bezawaryjną pracę pojazdu, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną na okres co najmniej 18 miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu dostawy bez zastrzeżeń.

Pojazd powinien zostać dostarczony do 15 grudnia 2021 r. do Punktu Utrzymania Taboru Kolei Wielkopolskich w Poznaniu.

Wykonawca  zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 180 tys. zł.

Oferty należy składać do dnia 7 września 2021 do godz. 8:00.

Zamawiający przy wyborze wykonawcy posługiwał się będzie dwoma kryteriami: długością okresu gwarancji na pojazd, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną – waga: 40 pkt oraz cena – waga 60 pkt.