Wielkopolskie chce kupić pięcioczłonowe pojazdy

Wielkopolskie chce kupić pięcioczłonowe pojazdy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił przetarg na dostawę nowych pociągów, których zakup na zostać  dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech fabrycznie nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej wraz z udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów osobom wskazanym przez zamawiającego, udzieleniem gwarancji i rozszerzonej rękojmi na dostarczone pojazdy, opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej a także udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

Wymagania techniczne

Jak czytamy w specyfikacji, maksymalną prędkość eksploatacyjną ustalono na max 160 km/h. Wysokość podłogi nad główką szyny ma być w przedziale 760 – 780 mm n.p.g.s. zapewniająca spełnienie wymagań TSI PRM dla peronów 760 mm i 550 mm. Procent niskiej podłogi w stosunku do długości przedziałów pasażerskich min 80%.

Pojazdy muszę być wyposażone w min. 240 miejsc siedzących w układzie siedzeń 2+2 w rzędzie uwzględniający ustawienie naprzeciwległe. Dla każdego podwójnego fotela zamontowane będzie po jednym gniazdku elektrycznym 230V z min. 1 gniazdem USB 5V 2A. W pojedziecie musi być również min. 280 miejsc stojących, przy założeniu 4 osoby/1m². W części wyznaczonej do przewozu rowerów dopuszcza się układ siedzeń jednorzędowy. Zamontowane będą stojaki na co najmniej sześć rowerów, umożliwiające przewóz jednośladu w pozycji pionowej.

W całym pojeździe tj. w przestrzeni pasażerskiej, kabinach maszynisty, i przedziałach WC (dwie toalety ,w tym jedna zgodnie z TSI PRM) zamontowana będzie klimatyzacja.

Miejsca dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wyznaczono obok toalety wykonanej wg TSI PRM.  Przy drzwiach wejściowych sąsiadujących z takim WC , po obu stronach pojazdu zamontowane zostaną pomosty umożliwiające wjazd do pojazdu osób na wózkach inwalidzkich.

W każdym pojedzie zainstalowane będą trzy automaty biletowe, w tym 2 automaty przystosowane do płatności tylko kartą płatniczą oraz 1 automat z możliwością płatności gotówką i kartą płatniczą. Wykonawca odpowiedzialny będzie również za przygotowanie okablowana okablowanie oraz wyznaczenia miejsca montażu dla czterech czytników Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA).

Pojazdy wyposażone będą w dwie pary drzwi odskokowo-przesuwane o prześwicie co najmniej 1300 mm. na stronę każdego członu, przy których zainstalowany zostanie kompletny system liczenia pasażerów umożliwiający rejestracje ilości pasażerów wsiadających i wysiadających na wszystkich stacjach (przystankach).

Zainstalowany system monitoringu będzie wyposażony zarówno w kamery wewnętrzne jak i szlakowe, sprzęgowe czy pantografowe. Każdy człon pojazdu zostanie wyposażony w jeden rejestrator

Za napęd pojazdów będą odpowiedzialne silniki asynchroniczne o sumarycznej mocy ciągłej min. 2000 kW wraz z falownikami. Samorząd wymaga aby reflektory czołowe główne i sygnałowe jak również oświetlenie wewnętrzne było wykonane w technologii LED.

Termin złożenia oferty

Na oferty Województwo Wielkopolski czeka do 17 sierpnia 2022 r. O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria, długość okresu gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady – 30 pkt, masa eksploatacyjna w stanie gotowości do pracy (bez pasażerów) – 10 pkt oraz cena – 60 pkt.

Termin wykonania zamówienia

Nowe pojazdy powinny zostać dostarczone w terminie do 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż pierwszy i drugi elektryczny zespół trakcyjny należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 22 miesiące licząc od dnia podpisania umowy, a trzeci i czwarty elektryczny zespół trakcyjny – w terminie nie dłuższym niż 26 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.