Wielkopolskie: bezpłatny przewóz rowerów w pociągach

Wielkopolskie: bezpłatny przewóz rowerów w pociągach

Z okazji Światowego Dnia Roweru, który przypada 3 czerwca 2022 r., pasażerowie Kolei Wielkopolskich i Polregio na terenie woj. wielkopolskiego będą mogli bezpłatnie przewieść rower w dniach 3-5 czerwca 2022 r.

Aby skorzystać z promocji Kolei Wielkopolskich, wystarczy, że podróżny będzie miał ważny bilet na przejazd pociągiem przewoźnika.

Województwo Wielkopolskie we współpracy z Polregio umożliwia każdej osobie nieodpłatny przewóz roweru pociągami w dowolnych relacjach na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczonego stacjami: Wydartowo, Wyrzysk Osiek, Lipka Krajeńska, Lotyń, Szydłowo Krajeńskie, Krzyż, Zbąszynek, Rawicz, Pawłów Wlkp. Łęka Opatowska, Radliczyce. W ramach akcji promocyjnej każda osoba będzie miała możliwość przewozu roweru bez konieczności okazywania ważnego biletu na taki przewóz.

Obsługa pociągu sprawując nadzór nad liczbą przewożonych rowerów ma prawo odmówić przewozu roweru jeżeli taki przewóz zagraża bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie. 

W przypadku przewozu roweru do lub od stacji znajdującej się poza obszarem województwa wielkopolskiego, podróżny zobowiązany jest na warunkach określonych w Regulaminie przewozu (RPR) nabyć bilet na przewóz roweru od ostatniej stacji na obszarze objętym ofertą.