Wielkopolska z ofertami na dostawę nowych ezt-ów

Wielkopolska z ofertami na dostawę nowych ezt-ów

Dwie oferty wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dostawę nowych pociągów. Obie przekraczają zaplanowany budżet.

Na sfinansowanie zamówienia samorząd planował przeznaczyć kwotę 133 mln zł brutto.

Newag za dostawę pojazdów oczekuje 157 440 000 zł brutto. Dodatkowo nowosądecka spółka udzieli 60 miesięcznej gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady. Masa eksploatacyjna jednego ezt określono na 171 ton. Drugą ofertę w wysokości 142 188 000 zł brutto złożyła Pesa Bydgoszcz. Producent zaproponował 72 miesięczny okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady. Pojazd spółki będzie cięższy, jego masa to 179 ton.

Wymagania techniczne

Maksymalną prędkość eksploatacyjną ustalono na max 160 km/h. Wysokość podłogi nad główką szyny ma być w przedziale 760 – 780 mm n.p.g.s. zapewniająca spełnienie wymagań TSI PRM dla peronów 760 mm i 550 mm. Procent niskiej podłogi w stosunku do długości przedziałów pasażerskich min 80%.

Pojazdy muszę być wyposażone w min. 240 miejsc siedzących w układzie siedzeń 2+2 w rzędzie uwzględniający ustawienie naprzeciwległe. Dla każdego podwójnego fotela zamontowane będzie po jednym gniazdku elektrycznym 230V z min. 1 gniazdem USB 5V 2A. W pojedziecie musi być również min. 280 miejsc stojących, przy założeniu 4 osoby/1m². W części wyznaczonej do przewozu rowerów dopuszcza się układ siedzeń jednorzędowy. Zamontowane będą stojaki na co najmniej sześć rowerów, umożliwiające przewóz jednośladu w pozycji pionowej.

W całym pojeździe tj. w przestrzeni pasażerskiej, kabinach maszynisty, i przedziałach WC (dwie toalety ,w tym jedna zgodnie z TSI PRM) zamontowana będzie klimatyzacja.

Miejsca dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wyznaczono obok toalety wykonanej wg TSI PRM.  Przy drzwiach wejściowych sąsiadujących z takim WC , po obu stronach pojazdu zamontowane zostaną pomosty umożliwiające wjazd do pojazdu osób na wózkach inwalidzkich.

W każdym pojedzie zainstalowane będą trzy automaty biletowe, w tym 2 automaty przystosowane do płatności tylko kartą płatniczą oraz 1 automat z możliwością płatności gotówką i kartą płatniczą. Wykonawca odpowiedzialny będzie również za przygotowanie okablowana okablowanie oraz wyznaczenia miejsca montażu dla czterech czytników Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA).

Pojazdy wyposażone będą w dwie pary drzwi odskokowo-przesuwane o prześwicie co najmniej 1300 mm. na stronę każdego członu, przy których zainstalowany zostanie kompletny system liczenia pasażerów umożliwiający rejestracje ilości pasażerów wsiadających i wysiadających na wszystkich stacjach (przystankach).

Zainstalowany system monitoringu będzie wyposażony zarówno w kamery wewnętrzne jak i szlakowe, sprzęgowe czy pantografowe. Każdy człon pojazdu zostanie wyposażony w jeden rejestrator

Za napęd pojazdów będą odpowiedzialne silniki asynchroniczne o sumarycznej mocy ciągłej min. 2000 kW wraz z falownikami. Samorząd wymaga aby reflektory czołowe główne i sygnałowe jak również oświetlenie wewnętrzne było wykonane w technologii LED.

Wybór wykonawcy

O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria, długość okresu gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady – 30 pkt, masa eksploatacyjna w stanie gotowości do pracy (bez pasażerów) – 10 pkt oraz cena – 60 pkt.