We Wrocławiu rozmawiano o kolei regionalnej i aglomeracyjnej

We Wrocławiu rozmawiano o kolei regionalnej i aglomeracyjnej

We wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia w poniedziałek, 20 marca 2023 r. odbyła się konferencja „Kolej na transport publiczny” organizowana przez Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej #WybieramZbiorKom.

Cieszymy się, że mogliśmy gościć zarówno samorządowców, parlamentarzystów, jak i praktyków, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami w zakresie organizacji transportu publicznego. Już po pierwszej konferencji „Kolej na Dolny Śląsk” w ubiegłym roku, zauważyliśmy potrzebę jej kontynuacji w przyszłości. Przede wszystkim dlatego, że jest to doskonała okazja do spotkania się w jednym miejscu oraz wymiany doświadczeń teoretyków, praktyków, jak i aktywistów branżowych. Po drugie, bardzo dużo mówi się o wykluczeniu transportowym w negatywnym kontekście. My, organizując to wydarzenie chcieliśmy się skupić nie tylko na tym jakie wyzwania jeszcze stoją przed publicznym transportem zbiorowym i co wymaga pilnej poprawy, ale również na wskazaniu dobrych praktyk, które samorządy stosują w swoich małych ojczyznach, aby transport funkcjonował coraz lepiej i zyskiwał na popularności – mówi Iwona Budych, Prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe.

Pierwsza z dwóch debat dotyczyła kolei regionalnej i aglomeracyjnej. Zaproszeni goście (Jakub Mazur,  Wiceprezydent Wrocławia; Paulina Matysiak, Posłanka na Sejm RP; Prof. Marian Kachniarz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Patryk Wild, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) byli zgodni, że kolej aglomeracyjna to nie tylko trend, ale rzeczywista potrzeba, zwłaszcza w kontekście dużych aglomeracji.

Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia, podkreślał, że sprawnie funkcjonująca kolej wpływa na zmniejszenie korków nie tylko wewnątrz miast, ale również na wjazdach do nich w godzinach szczytu. Paneliści wskazywali między innymi, że kolej aglomeracyjna powinna być uzupełnieniem kolei regionalnej w województwach, a w przyszłości powinien powstać katalog określający minimalne standardy funkcjonowania transportu publicznego. Wszyscy byli zgodni, że w ten rodzaj środka transportu należy inwestować już teraz, aby przyniósł on korzyści dla zwykłych pasażerów w przyszłości.

Druga część wydarzenia odnosiła się ściśle do transportu autobusowego. Prelegenci (Paulina Tyniec-Piszcz, UM Wrocław; dr Michał Beim, Uniwersytet Przyrodniczy; dr Bartosz Mazur, UM Rybnik; Rafał Krasicki, UG Kobierzyce) dzieląc się swoimi doświadczeniami jednoznacznie wskazywali na duże problemy z którymi Organizatorom przewozów przyszło się zmagać od czasów pandemii Covid-19, tj. z brakami kierowców i wysokimi kosztami utrzymania siatki połączeń w niezmienionym kształcie. W dyskusji dość mocno wybrzmiał również aspekt Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zaproszeni goście wskazywali na bariery, które ograniczają właściwe korzystanie z istniejącego wsparcia, jak również zmiany, które powinny być wprowadzone, aby FRPA było narzędziem rzeczywiście wpływającym na redukcję zjawiska wykluczenia transportowego w całym kraju.

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej #WybieramZbiorKom chcemy jako Stowarzyszenie kontynuować ten cykl konferencji, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także w pozostałych częściach kraju. Wymiana doświadczeń ekspertów z samorządowcami i mieszkańcami lokalnie jest dla nas cennym źródłem informacji jak transport publiczny wygląda w praktyce w „małych ojczyznach”. Jak pokazują dane, zjawisko wykluczenia transportowego wciąż postępuje, dlatego ważne jest propagowanie i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie organizacji transportu publicznego, a dzięki takim wydarzeniom jak to wczorajsze, jest to możliwe. – podsumowuje Patryk Hałaczkiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia.