Wakacyjne kontrole publikacji nowych rozkładów jazdy

Wakacyjne kontrole publikacji nowych rozkładów jazdy

W związku z wakacyjną zmianą rozkładów jazdy pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali 44 stacje i przystanki kolejowe pod względem przestrzegania przepisów dotyczących informacji pasażerskiej. Kontrolujący stwierdzili, że w każdym sprawdzanym obiekcie zarządzający prawidłowo zrealizowali obowiązek podania do publicznej wiadomości aktualnego (oraz przed korektą – przyszłego) rozkładu jazdy pociągów.

Między 7 a 15 czerwca 2021 r. na terenie kilkudziesięciu stacji i przystanków kolejowych w całym kraju  przeprowadzono kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących podania do publicznej wiadomości zmienionych rozkładów jazdy. Łącznie skontrolowano 33 stacje oraz 11 przystanków. Na 18 obiektach kontrolę przeprowadzono zarówno przed, jak i po wprowadzeniu korekty rozkładów. Inspektorzy UTK odwiedzili dworce i przystanki należące do PKP PLK, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. oraz do  Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Szczegóły dotyczące nowej wersji rozkładu jazdy powinny być ogłoszone co najmniej na 21 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej zarządcy infrastruktury. Natomiast na dworcach i stacjach kolejowych powinny pojawić się w formie plakatów co najmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem. Aktualny rozkład jazdy powinien być również dostępny na stronach internetowych przewoźników, choć ustawa nie nakłada na nich konkretnych terminów publikacji.

W ocenie przeprowadzających czynności sprawdzające wszystkie rozkłady jazdy pociągów zostały umieszczone w miejscach widocznym i łatwo dostępnych dla pasażerów. Na podstawie przeprowadzonych działań nadzorczych nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszenia przez zarządców infrastruktury przepisów dotyczących obowiązku podania do publicznej wiadomości aktualnego rozkładu jazdy pociągów.