W Zgierzu wygodniej wsiądziemy do pociągów 

W Zgierzu wygodniej wsiądziemy do pociągów 

Nowy peron i mijanka na przystanku Zgierz Północ usprawnią podróże. Na stacji Zgierz bezpieczniejszy i łatwiejszy dostęp do pociągów zapewni podziemne przejście i windy. Efektem inwestycji o wartości ponad 360 mln zł realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze środków budżetowych oraz RPO województwa łódzkiego będą wygodniejsze podróże koleją na liniach w stronę Łodzi, Kutna i Łowicza.

Na przystanku Zgierz Północ budowana jest mijanka, która pozwoli na przejazd większej liczby pociągów na jednotorowym odcinku Zgierz – Ozorków – Kutno. Rozpoczęła się budowa drugiego peronu obok peronu nr 1. Wykonawca ustawił betonowe konstrukcje. Po ułożeniu nawierzchni zamontowane będą ławki i wiaty oraz oznakowanie i oświetlenie. Pasażerowie skorzystają z nowego obiektu w lipcu.

Pasażerowie wygodniej wsiądą do pociągów na stacji Zgierz. Cztery windy ułatwią obsługę szczególnie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Budowane jest przejście podziemne, które zastąpi drogę w poziomie szyn. Wykonano już większą część betonowej konstrukcji. Są szyby dwóch wind. Wykonawca pracuje od strony dworca oraz na peronie nr 2.

Przebudowywane perony to dla podróżnych wygodniejszy dostęp do wagonów. Przewidziano jasne oświetlenie, czytelną informację pasażerską i wyraźne oznakowanie oraz ławki i wiaty.

Wiadukty kolejowe, bezpieczniej i sprawniej nie tylko dla pociągów

Wyższe i szersze wiadukty zapewnią bezpieczne przejazdy pociągów oraz sprawniejszą komunikację drogową. Między Łodzią Kaliską a Zgierzem oraz dalej w stronę Kutna przebudowywane są cztery wiadukty kolejowe. Na dwutorowej linii w Zgierzu nad ul. Długą i ul. Łódzką pociągi jeżdżą jednym torem, na drugim zmieniają się konstrukcje betonowych obiektów.

Przy ul. Łódzkiej środkowe filary zostały usunięte, wzmocnione są przyczółki wiaduktu. Teraz powstają nowe przęsła i tzw. płyta główna dla toru m.in. do Elektrowni Zgierz. Będzie miejsce na trasę pieszo-rowerową. Nad ul. Długą jest już betonowa konstrukcja wiaduktu. Wykonawca przygotowuje kolejne elementy.

Na jednotorowej linii między Zgierzem a Ozorkowem przebudowywany jest wiadukt nad ul. Szczawińską. Będzie to nowa szersza konstrukcja. Takie rozwiązanie umożliwi poprowadzenie dwupasmowej jezdni, chodnika oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Konstrukcja wiaduktu nad ul. Ozorkowską zostanie odmalowana i pokryta powłoką antykorozyjną.

Ze względu na zakres prac przy wiaduktach, przygotowano zmienioną organizację ruchu. Informacje są przekazywane z wyprzedzeniem przez zarządcę drogi oraz PLK. Na czas prac przy wiadukcie nad ul. Szczawińską dla komunikacji miejskiej wykonano tymczasowy przejazd w sąsiedztwie przystanku Zgierz Jaracza.

Z Łodzi do Kutna po nowych torach

Modernizacja kolei w Zgierzu jest elementem przebudowy trasy z Łodzi do Kutna na odcinkach Łódź Kaliska – Zgierz i Zgierz – Ozorków w ramach dwóch projektów łącznie o wartości ponad 360 mln zł. Wymieniane są tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem. Po modernizacji, w 2022 r. pociągi pasażerskie relacji Łódź Kaliska – Zgierz – Ozorków przyspieszą ze 100 km/h do 120 km/h, a towarowe z 60 km/h do 100 km/h.

Inwestycja na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz jest prowadzona w ramach projektu „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz od km 56,773 do km 66,664 linii kolejowej nr 15 i od km 12,980 do km 14,204 linii kolejowej nr 16”. Prace zakończą się do 2022 roku. Projekt za 229 mln zł netto jest finansowana z budżetu.

Inwestycja na odcinku Zgierz – Ozorków to projekt. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” o wartości 172,8 mln netto, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 143,3 mln zł. Prace zaplanowano do końca 2021.